Politiek

NL
V

GroenLinks zet vraagtekens bij toestaan enorme gevelreclame in Zuid

1 december 2019, 08.24 uur · Aangepast 1 december 2019, 10.00 uur · Door Redactie

De fractie van GroenLinks vraagt zich af of het stadsdeel wel een vergunning had mogen verlenen voor het enorme reclamedoek op de hoeken van de Churchill-laan en de Scheldestraat in Zuid.

Raadslid Zeeger Ernsting heeft het stadsbestuur deze week schriftelijke vragen over de reclame gesteld. De kruising lijkt namelijk Rijksbeschermd Stadsgezicht te zijn en volgens het gemeentelijk beleid voor buitenreclame mag een geveldoek in dat geval namelijk maar voor tien procent uit reclame bestaan.

Grote impact op woongenot

'Is het college het met de fractie van GroenLinks eens dat dit in beschermd stadsgezicht niet zou moeten voorkomen en dat gevelvullende gigareclame een grote impact kan hebben op het woongenot van de bewoners die er vlak achter wonen en daarnaast afbreuk doet aan het beschermde stadsgezicht?', vraagt Ernsting. 'Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is daar niet naar gehandeld?'

Volgens Ernsting is bij betrokkenen de indruk ontstaan dat geveldoeken vanwege de 'forse reclame-inkomsten' langer blijven hangen dan voor de werkzaamheden, in dit geval vooral schilderwerk, noodzakelijk is. Hij vraagt het stadsbestuur wat zij van dat idee vindt en ook wat het stadsbestuur van de huidige regels vindt.

Veel discussie

'Er is eerder ook veel discussie geweest over deze megareclame’s', schrijft Ernsting. 'De fractie van GroenLinks vraagt zich af of dit steigerdoek wel conform de beleidsregels is en of er niet strengere regels moeten komen, zodat de overlast beperkt wordt en het stadsgezicht verbeterd wordt.'

Hij vraagt ook af of er ook in straten die geen Rijksbeschermd Stadsgezicht zijn 'gestreefd kan worden naar een einde aan gevelvullende gigareclamedoeken'.