Start van hoofdcontent

Achtergrond

NL
V

Zo gaat Amsterdam deze jaarwisseling om met vuurwerk

19 december 2019, 13.00 uur · Aangepast 19 december 2019, 13.23 uur
Door Redactie · Foto: Flickr/Leander Arkenau

De gemeente Amsterdam voert dit jaar een aantal aanpassingen door in het vuurwerkbeleid. Zo wordt de vuurwerkshow aangepast en komen er meer vuurwerkvrije zones. Toch is de gemeente nog steeds voorstander van een gedeeltelijk vuurwerkverbod, zo blijkt uit een onderzoek van NH Nieuws.

Volgens de gemeente is de centrale show afgelast vanwege onvoldoende belangstelling. 'Uit onderzoek blijkt dat mensen oud en nieuw liever in hun eigen buurt willen vieren. Bovendien blijk dat maar tien procent van de inwoners naar de centrale show is geweest.'

Extra inzet op terugdringen overlast

Uit datzelfde onderzoek kwam ook dat 81 procent van de Amsterdammers minder vuurwerkoverlast wil. 'Het college wil nog wel ruimte blijven bieden aan de vuurwerktraditie, waar veel Amsterdammers in zekere mate waarde aan hechten. De gemeente kiest voor een geleidelijke verandering naar een feestelijk en veilig oud en nieuw voor iedereen, met steeds minder overlast en steeds meer alternatieven.'

Zo is het sinds 6 december mogelijk om als buurtbewoners in overleg een vuurwerkvrije straat aan te vragen. Hoe vaak dat al is gebeurd, is niet duidelijk. Daarnaast blijven ook de vuurwerkvrije zones rondom ziekenhuizen en rond plekken waar dieren worden opgevangen of worden verzorgd (bijvoorbeeld kinderboerderijen en Artis). Nieuw dit jaar zijn 33 parken en groengebieden die eveneens zijn aangewezen als vuurwerkvrije zone.

Verbod op gevaarlijk vuurwerk

De gemeente wil samen met de inwoners kijken hoe de vuurwerkaanpak verder moet worden ingevuld de komende jaren. Dat zal online gebeuren, maar ook door bijeenkomsten te beleggen. Verder wil Amsterdam kijken naar nieuwe vormen om oud en nieuw te vieren. En uiteindelijk wil het college ook toe naar vuurwerkzones, in plaats van vuurwerkvrije zones. Eigenlijk was dat dit jaar de bedoeling, maar dat bleek niet haalbaar.

Amsterdam is geen voorstander van een algeheel vuurwerkverbod. 'Het college wil dat het afsteken van vuurwerk mogelijk blijft, hetzij wel op een beperkt aantal plekken. We zijn voor een verbod op gevaarlijk vuurwerk. Samen met Den Haag, Rotterdam en Utrecht worden er lobbygesprekken gevoerd. In 2020 gaat de gemeente daarmee door.'

Verantwoording
NH Nieuws heeft navraag gedaan bij alle 47 Noord-Hollandse gemeenten over hun vuurwerkbeleid, in hoeverre dat verschilt ten opzichte van 2018 en hoe wordt aangekeken tegen een eventueel verbod. Een overzicht vind je hier.