Stad

NL
V

Laatste week voor erfpacht-korting: 'Met name Zuidoost, Noord en Nieuw-West hebben nog niks in de gaten'

25 december 2019, 17.06 uur · Aangepast 26 december 2019, 08.19 uur · Door Redactie

Amsterdammers met een koopwoning hebben nog één week de tijd om zich aan te melden om met korting over te stappen op het nieuwe erfpachtsysteem. Doen zij dit later dan 1 januari, dan zal dit veel extra kosten met zich meebrengen. Erfpacht-belangenorganisatie SEBA vindt de voorlichting van de gemeente te beperkt. Daardoor zullen volgens hen veel mensen 2,5 tot 5 keer meer gaan betalen dan nodig is. 

AT5

'Slechte voorlichting'

Wacht de Amsterdammer nou tot het uiterste moment, óf weten ze van toeten noch blazen als het gaat om de overgangsregeling voor de nieuwe erfpacht? Volgens Stichting Erfpachtbelangen Amsterdam (SEBA), is het dat laatste en heeft de gemeente woningbezitters te weinig voorlichting gegeven.

Volgens de stichting, die de afgelopen tijd veel te maken had met overstappers, hebben mensen argwaan richting de gemeente. 'Het is hartstikke goed dat de gemeente van iedereen een e-mail en telefoonnummer heeft, maar het is heel raar dat de gemeente een systeem zo wijzigt en niet pro-actief iedereen een aanbieding geeft', aldus Koen de Lange, voorzitter van de stichting. 

Quote

'Het is raar dat de gemeente een systeem zo wijzigt en niet pro-actief iedereen een aanbieding geeft'

Koen de lange - voorzitter SEBA

De gemeente gaf al eerder aan vast te houden aan de deadline van 1 januari. Volgens wethouder Van Doorninck zou uitstel leiden tot nog meer vertraging voor mensen die al wel een aanvraag gedaan hebben. Volgens de laatste cijfers hebben van de bijna 160 duizend woningbezitters, zich er 102 duizend gemeld bij de gemeente. 

Koen de Lange voerde met SEBA al diverse bodemprocedures tegen de gemeente. In 2013 zamelde hij zeker 36 duizend handtekeningen in tegen het toenmalige erfpachtbeleid. Die plannen werden uiteindelijk ingetrokken, maar dit voorjaar sloeg hij opnieuw toe toen de gemeente de eeuwigdurende erfpacht introduceerde.

Voormalig CDA-raadslid Lex van Drooge merkte dat veel erfpachters weinig afweten van de nieuwe regels en zag dat veel mensen de zaken voor zich uitschoven. Daarom ging hij de afgelopen tijd de hele stad door om woningbezitters voorlichting te geven. Ook hij hekelt de manier van communiceren van de gemeente. 'Het is een schande dat de gemeente dit zelf niet gedaan heeft. Het is natuurlijk idioot dat ik dat daar sta te doen en dat je zoveel onbegrip en onkunde tegenkomt terwijl de gemeente dat heel gemakkelijk had kunnen doen.' 

Quote

'De tweedeling in de stad wordt hierdoor alleen maar groter'

Lex van drooge, oud-raadslid CDA

Volgens Van Drooge zullen woningbezitters in Zuidoost, West, Nieuw-West en Noord de verandering het hardst voelen als ze zich niet voor 1 januari melden. 'Sommige mensen in die buurten hebben het nog helemaal niet in de gaten, zij worden straks geweldig gepakt. Door de verandering gaan de huizenprijzen in Amsterdam omhoog en wordt de tweedeling in de stad alleen maar groter' aldus Van Drooge.

Woningbezitters hebben nog tot 31 december 00:00 uur om een offerte aan te vragen bij de gemeente. Als je die aanvraag voor die tijd doet, hoef je jezelf alleen maar te registreren en nog niet te beslissen of je kiest voor direct afkopen of in termijnen betalen. Alleen als je op tijd bent, kun je nog gebruik maken van de korintgen.