Stad

NL
V

85 procent huizenbezitters doet aanvraag voor erfpachtdeadline

9 januari 2020, 16.05 uur · Aangepast 10 januari 2020, 11.01 uur · Door Redactie

In de laatste - extra - week waarin erfpachters een aanvraag konden indienen om tegen gunstige voorwaarden over te stappen, hebben nog ongeveer vierduizend huiseigenaren dat gedaan.

AT5 / Luuk Koenen

Naar schatting heeft 85 procent van de Amsterdamse huizenbezitters die konden overstappen naar het nieuwe systeem van eeuwigdurende erfpacht, een aanvraag ingediend of een aanvraagdatum 'vastgeklikt'. Mogelijk gaat dat percentage nog veranderen, want het gaat om een grove schatting, meldt de gemeente.

 Dat 85 procent van de huiseigenaren een overstapaanvraag heeft ingediend, betekent ook dat 15 procent dat niet deed. Maar volgens verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck valt de gemeente daarin niets te verwijten. 'Die mensen hebben kennelijk geen interesse in een overstap, want als zoveel mensen het wel hebben aangegeven, dan kun je er vanuit gaan dat het toch wel heel erg wijdverbreid bekend was dat je kon overstappen onder gunstige voorwaarden. En die mensen kunnen nog overstappen onder minder gunstige voorwaarden.'

AT5

Dubbele aanvragen

Waarschijnlijk zitten er dubbelingen in de aanvragen. Door technische problemen met het overstapportaal van de gemeente, konden geïnteresseerde erfpachters een apart aanvraagformulier indienen. De gemeente denkt dat woningbezitters die een formulier indienden, mogelijk later ook een aanvraag via het overstapportaal hebben gedaan. 

Vanwege diezelfde technische problemen kregen erfpachters een week langer de tijd om een aanvraag voor een overstap in te dienen. Omdat de gemeente met grote achterstanden kampt bij het verwerken van alle aanvragen, gaat het mogelijk nog jaren duren voordat mensen daadwerkelijk zijn overgestapt naar het systeem van eeuwigdurende erfpacht.

Toch is Van Doorninck niet ontevreden over het verloop van de overstapregeling. 'Het is een gigantische operatie geweest en als dan 85 procent  daar gebruik van gemaakt heeft, dan denk ik dat dat best goed gegaan is.'

Korting en lage WOZ

Tot en met 7 januari kon er een aanvraag gedaan worden om tegen gunstige voorwaarden over te stappen. Zo kregen erfpachters 35 procent korting op hun te betalen erfpacht en werd er bij het bepalen van het bedrag gerekend met de lage WOZ-waarden van 2015 en 2016.

Nu de deadline voor gunstige overstapvoorwaarden gepasseerd is gaat een gemeentelijk team van ruim honderd mensen aan de slag met alle aanvragen, vertelt de wethouder. 'Wat mensen kunnen verwachten is dat er de komende tijd gecommuniceerd gaat worden hoe de rest van het traject eruit gaat zien en dat ga ik natuurlijk ook met de raadscommissie delen.'