Achtergrond

Is uitspraak over Haga Lyceum de eindtoets voor de school?

20 januari 2020, 07.13 uur
Door Redactie · Foto: AT5 / Luuk Koenen

Whatsapp

Wordt het gezichtsverlies voor onderwijsminister Arie Slob? Of krijgt hij gelijk en mocht hij terecht het bestuur van het Haga Lyceum dwingen om op te stappen? De rechtbank in Amsterdam neemt vandaag een belangrijke beslissing die de toekomst van de school zal bepalen. 

Dit keer gaat het om de centrale vraag of de aanwijzing van minister Slob - waarin hij vervanging van het bestuur van het Haga Lyceum eiste - rechtmatig was. De uitspraak is behalve bepalend voor de toekomst van het Lyceum, ook een toets van het gevoerde beleid van de minister. 

De opening van het Cornelius Haga Lyceum op 4 september 2017 is omgeven door controverse. Uiteindelijk gaan de deuren pas open na een jarenlange, juridische strijd tussen de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam en Omstreken (SIO), de gemeente en het Ministerie van Onderwijs die de rechter in het voordeel van de SIO beslist.

De stroeve aanloop blijkt een voorbode, want sinds de eerste schooldag, waarop extreem-rechtse activisten uit protest het dak beklimmen, is het eigenlijk nooit rustig geweest rond het Haga Lyceum. De onrust leidde uiteindelijk tot de meest harde maatregel denkbaar van minister Arie Slob van Onderwijs.

De rechtszaak van vandaag

De onrust rond het Haga Lyceum kwam tot een climax toen minister Arie Slob van Onderwijs september vorig jaar eiste dat het bestuur van het Haga Lyceum zijn taken zou overdragen aan een interim-bestuur, omdat de school zich schuldig zou maken aan wanbeleid.

Het Haga Lyceum voldeed niet aan deze eis, waarna de minister rigoureus besloot de subsidie voor de school helemaal stop te zetten. Die beslissing is op last van de Raad van State inmiddels teruggedraaid. De Raad vond dat de minister met het abrupt dichtdraaien van de geldkraan in strijd handelde met zijn eigen beleidsregels. 

Vandaag staat de vervolgvraag op de rol. Namelijk of de eis van de minister eigenlijk wel mocht. Het antwoord op die vraag kan grote gevolgen hebben voor het Haga Lyceum, maar ook voor de minister valt er wat te verliezen. Een voor hem negatieve uitkomst zal immers gevolgen hebben voor het beeld van daadkracht dat hij graag wil uitstralen. 

Wat kan het gevolg zijn van vandaag?

Als de school gelijk krijgt, zal het oude bestuur zijn werk kunnen voortzetten. De kans is groot dat de minister de subsidies aan het Haga Lyceum dan ook niet meer zal kunnen terugschroeven.

Krijgt de minister gelijk, dan staan de zaken er anders voor. In dat geval zal het bestuur moeten opstappen. Het valt te verwachten dat de school dan eerst de tijd krijgt om een nieuw bestuur te installeren voordat de minister de subsidie mag afbouwen, maar de rechter zou ook kunnen oordelen dat het oude bestuur zijn kans heeft gehad en dat de minister hier meteen mee mag beginnen. Het is nog onduidelijk wat er in dat geval met de leerlingen zal gebeuren. 

Particuliere instelling

Het is bovendien nog maar de vraag hoe het bestuur met een negatieve beslissing zal omgaan en of de bestuursleden hun functie in dat geval wel zullen neerleggen. Zij hebben zich hier immers altijd tegen verzet. De kans bestaat dan ook dat zij in dat geval zullen proberen de school als particuliere instelling voort te zetten.

Ondanks dat er vandaag een belangrijke beslissing wordt genomen, kan het dus zomaar dat het laatste woord nog niet is gezegd over dit dossier. 

Whatsapp