Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Proef met kliko's verlengd na afname rattenoverlast

22 januari 2020, 17.55 uur · Door Redactie

Om de rattenoverlast in de stad te bestrijden zijn stadsdelen Oost, West en Nieuw-West een jaar geleden begonnen met een proef met broodkliko's. En dat had best resultaat: vanwege het succes van de pilot wordt de proef in alle drie de stadsdelen verlengd tot in ieder geval juni van dit jaar.

Stadsdeel West

Zo is in stadsdeel West tussen januari en oktober vorig jaar ruim 25.000 kilo oud brood opgehaald. Dat is brood dat vaak werd gevoerd aan de eendjes, vogels of vissen. 

Veel mensen denken dat ze daarmee een goede daad verrichten, maar ze helpen de dieren en hun omgeving juist helemaal niet. Brood is slecht voor vogels en het water raakt vervuild. Het zijn vooral de ratten die op de broodresten afkomen en daarom ook meteen voor veel overlast zorgen. Ratten planten zich razendsnel voort, brengen allerlei ziektes met zich mee en knagen op alles wat los en vast zit, wat weer veel schade met zich mee kan brengen. 

Om de rattenoverlast tegen te gaan zijn de stadsdelen vorig jaar dus begonnen met het plaatsen van de eerste broodkliko's. De opgehaalde broodresten worden uiteindelijk vergist tot biogas en compost. 

In Centrum en Zuid meer ratten

Uit cijfers van de GGD blijkt dat het aantal rattenmeldingen in de stadsdelen waar de broodkliko is gebruikt, ook echt is afgenomen, in Nieuw-West zelfs met 31 procent. In Oost (daling van 15 procent) en West (daling van 12 procent) lijken de kliko's ook een positief effect te hebben. De daling in de drie stadsdelen is opvallend, in stadsdeel Zuid en Centrum is het aantal meldingen juist toegenomen. 

In een reactie aan AT5  laat de gemeente weten dat de proef in juni wordt geëvalueerd. Ook zal er dan besloten worden of de test nog langer doorgaat of dat deze verder wordt uitgebreid naar de rest van de stad.