Politiek

NL
V

Raadsleden missen actiebereidheid tijdens bijeenkomst over loden leidingen

4 februari 2020, 23.07 uur · Aangepast 5 februari 2020, 06.56 uur · Door Redactie

Woningcorporaties, verhuurmakelaars en raadsleden kwamen vanavond bijeen om de voortdurende loodkwestie te bespreken. Een plan van aanpak is er in principe wel, toch zeggen politici bij sommige betrokkenen nog de urgentie te missen om echt iets aan het probleem te doen. 'Het is flauwekul: dit moet binnen een jaar kunnen', vond D66'er Alexander Hammelburg. 

Kraanwater

De bijeenkomst werd georganiseerd op zijn initiatief. 'Ik had nooit verwacht dat we in 2020 hier zouden zitten en dat ik de woorden uit zou spreken dat alle Amsterdammers recht hebben op veilig water', stelde Hammelburg vanavond. 'Maar zonder de stevige inzet van bewoners hadden we hier misschien wel niet gezeten.'

Rappange

Zo speelden bewoners een belangrijke rol bij het protest tegen Rappange. De verhuurmakelaar leek de loden leidingen aan de Kramatweg in Oost niet te willen vervangen, maar zegde dit na alle commotie uiteindelijk toch toe. 

Opvallend was dat er vanavond niemand vanuit de directie van Rappange aanschoof. Wel was er een adviseur aanwezig die optrad namens de verhuurmakelaar. 'Het klinkt allemaal heel ernstig, maar het lijkt zo toch ten goede te keren', stelde Jaap Verhoef, zelf vastgoedmanager. 

Hij vertelde in de wandelgangen te hebben gehoord dat de Tweede Kamer in een brief zal worden verzocht om een concreet verbod. 'Ik vind dat helemaal top.' Een wettelijke verplichting is volgens hem namelijk 'een must'. 

Verleden

Hoewel Oscar van Vrij (stichting !WOON) bevestigde dat er 'veel ten goede is gekeerd', benadrukte hij dat er 'niet voorbij gegaan kan worden aan het verleden'. 'Afgelopen decennium heb ik veel zaken gezien over loden leidingen van huurders. Er waren dan ook veel aanwijzingen dat de verhuurder het had kunnen weten, maar niemand nam het serieus.'

Ook meerdere raadsleden beweerden dat het te lang heeft geduurd totdat de loden leidingen op de agenda werden gezet. 'Het laat de positie van huurders wel zien', vond raadslid Erik Flentge (SP). 'Ze moesten dit eerst bevechten voordat er actie werd ondernomen.'

Wooncorporaties

Het college wil dat alle loden leidingen in eigen panden van vóór 1960 binnen een jaar vervangen zijn. Wat de overige panden betreft, ziet het er minder gunstig uit. Woningcorporaties gaven eerder al aan dat het nog twee tot drie jaar kan duren. 'We doen ons stinkende best om toch sneller te zijn', vertelde Chris Petterson van Ymere desondanks. 'We zijn nog druk bezig met inventariseren, maar hebben al wel alle kinderdagverblijven gehad.'

'Glas appelsap'

Ook Eelco Sierma (De Key) liet weten druk bezig te zijn met de metingen. 'We willen 280 complexen die voor 1960 zijn gebouwd versneld onderzoeken. Dat zijn vooral complexen in het centrum, West en Oost. Daar zijn in 70 gevallen al testen uitgevoerd,  bij drie complexen werden restanten lood gevonden.'

Quote

'Bij de tappunten waar mensen naartoe kunnen, lijkt het water meer op een glas appelsap. Er blijkt ook cadmium en koper in te zitten'

Tom Leenders, raadslid PVDA

Bewoners waarbij nog geen testen zijn uitgevoerd, kunnen ondertussen terecht bij tappunten. Maar dat is niet naar ieders tevredenheid. 'Bij de tappunten waar mensen naartoe kunnen lijkt het water meer op een glas appelsap. Er blijkt ook cadmium en koper in te zitten', weet raadslid Tom Leenders (PvdA). 

Verschillende resultaten

Bovendien bestaat er over de metingen nog veel onduidelijkheid, zo bleek vanavond opnieuw.  De wooncorporaties laten de testen zelf uitvoeren, maar bewoners krijgen soms een ander resultaat als ze zelf een onderzoeksteam inschakelen. 'Wat de norm is, is voor ons niet belangrijk. Het gaat er om of er nou wel of niet een loden leiding is', stelde Woudenberg van de GGD. Ook Petterson beloofde dat Ymere in actie komt 'zodra er lood wordt gevonden'.

Quote

'Wacht met testen tot je helderheid hebt over de methodiek. Dan hoef je ook geen second opinion te doen'

Jaap verhoef namens Rappange

'Wacht met testen'

Maar Verhoef (Rappange) dacht daar anders over. 'Ik zou zeggen: wacht met testen tot je helderheid hebt. Totdat er duidelijkheid is over een vastgestelde methodiek. Dan hoef je ook geen second opinion te doen.'

Raadslid Dorrit de Jong (GroenLinks) stelde daarop dat ze de 'urgentie bij Verhoef een beetje mist'. 'Ik heb u nog niet horen zeggen dat Rappange alles op alles zet om de leidingen te vervangen.' Verhoef reageerde:  'Als je vraagt: kun je direct aan de slag om alles te vervangen, dat kan simpelweg niet.' Volgens hem zouden daarvoor te veel complicaties zijn. 

'Stuitend'

Ook Hammelburg liet na afloop weten bij sommige verhuurders actiebereidheid te missen. 'Het is is in elk geval goed om te zien dat corporaties wel aan de slag zijn gegaan', stelde hij. 'Maar ik vind het stuitend om te horen dat ze geen tijdelijke huurverlaging geven als er 5 tot 10 microgram lood wordt aangetroffen, terwijl er dan alsnog gezondheidsrisico's zijn.'

Quote

'Particuliere verhuuders hebben geen duidelijke antwoorden. Het is nu aan hen om actie te ondernemen'

Alexander Hammelburg, Raadslid D66

Toch maakte hij zich het meeste zorgen om particuliere verhuurders. 'Zij hebben geen duidelijke antwoorden', vond Hammelburg. 'We kunnen ze niet dwingen, maar ze hebben wel een morele verplichting om dit te doen. En een beetje snel ook.'

Eerder agenderen

Op de vraag of Hammelburg de zaak ook niet eerder had moeten agenderen, antwoordde hij: 'Het balletje is nu pas aan het rollen. We gingen ervan uit dat het loodprobleem was opgelost, totdat er nieuwe rapporten kwamen van de GGD en de Gezondheidsraad.'

De wooncorporaties waren volgens hem al wél langer op de hoogte. 'Ik heb daar documenten van en ben verontwaardigd dat zij hier niet naar hebben gehandeld.'