Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Op deze manier bereidt de stad zich voor op het coronavirus

26 februari 2020, 17.30 uur · Aangepast 27 februari 2020, 12.41 uur · Door Redactie

Het lijkt inmiddels een kwestie van tijd voor het gevreesde coronavirus de stad bereikt. Moeten we ons zorgen maken? En is Amsterdam wel voorbereid op een eventuele uitbraak? AT5 sprak met de belangrijkste instanties in de stad die met het virus bezig zijn.

Flickr/FaceMePLS

Het OLVG laat weten alle ontwikkelingen rondom het coronavirus strak in de gaten te houden en nauw contact te hebben met het RIVM, dat het virus voor heel Nederland in de gaten houdt. Er is een 'casusdefinitie' afgesproken waarin staat waar een patiënt aan moet voldoen, om getest te worden op het virus. Zo moet de persoon bepaalde symptomen hebben, waaronder keelpijn, koorts en hoesten, en in een risicogebied zijn geweest, óf in contact zijn geweest met iemand die uit zo'n gebied afkomstig is. 

Daarbij werkt het ziekenhuis volgens een protocol. 'Dit wordt constant aangevuld met adviezen van het RIVM. Bovendien hebben we voldoende materialen in huis, zoals kleren en andere benodigdheden', vertelt een woordvoerder. Het OLVG maakt zich in ieder geval nog geen zorgen. 'We zijn voorbereid, dus op die manier doen we alles wat we kunnen en wachten we gewoon af.'

Hoewel er op de spoedeisende hulp een aantal ongeruste Amsterdammers is langs geweest, zijn er in het OLVG nog geen mensen geweest die getest moesten worden op het virus. 'Momenteel worden patiënten die ongerust zijn en lichte klachten hebben teruggestuurd naar de huisarts, die weer overlegt met de GGD. De kans is dan namelijk heel klein dat het om corona gaat. Patiënten met ernstige klachten worden opgenomen in een isolatiekamer van het ziekenhuis, waarna er door het RIVM of het Erasmus MC een test wordt gedaan.'

Genoeg quarantaineplekken

En wat nou als er een grote uitbraak komt? Het VUmc zegt een eventuele golf aan besmettingen op dit moment het hoofd te kunnen bieden. 'We hebben veel capaciteit en kunnen veel patiënten in isolatie opvangen.' Ook zijn er in de stad noodhospitalen beschikbaar die eventueel meer quarantaineplekken kunnen bieden. 'Daarbij is er een speciaal team opgesteld, waarin onder andere artsen, medisch specialisten, laboratoriummedewerkers en communicatieadviseurs samenwerken om de beste aanpak te bespreken.'

Ook zijn er op dit moment meer dan genoeg testen beschikbaar voor mensen die mogelijk met corona besmet zijn. 'Mocht het tot een pandemie komen, wat nu totaal niet aan de orde is, zal de ziekte waarschijnlijk vaker gediagnosticeerd worden op basis van de symptomen. Dit zie je nu ook al in China, een sterke verdenking leidt dan al sneller tot een diagnose', vertelt de woordvoerder van het VUmc. 

Overlijden 

Maar, hoe gevaarlijk is het virus eigenlijk? 'We schatten nu dat 2 procent van de mensen die met het virus besmet raakt, eraan overlijdt. 17 procent van de besmettingen leidt tot ernstige symptomen', vertelt infectiearts Anja Schreijer (GGD).

'Bij de rest van de mensen blijft het bij milde symptomen. Het is wel lastig om te weten of deze schatting ook klopt, omdat het ook goed kan dat een deel van de mensen er weinig last van heeft, en het virus daardoor niet ontdekt wordt. Dit zijn de eerste getallen waar we op varen, en daarmee lijkt het op een ernstige griep', legt Schreijer uit. 

Quote

'Het is lastig om een schatting te maken, omdat sommige mensen milde symptomen hebben'

Anja schreijer, infectiearts ggd

Toch is er volgens de arts geen reden voor paniek. 'Het is noodzakelijk dat we alert zijn en voorbereidingen treffen, het is immers niet een situatie die we iedere dag meemaken, maar we zijn voorbereid. Het is niet iets dat ons overvalt. Het is een nieuw virus, maar we hebben ervaring met soortgelijke virussen. Het is dus niet totaal onvoorspelbaar wat ons te wachten staat. We gaan er nu vanuit de ziekte in te kunnen dammen. Mocht het toch zo zijn dat veel patiënten zich in één keer melden, dan gaan we een nieuwe fase in. Dan gaan er nieuwe richtlijnen in, om verdere verspreiding af te remmen.'

Aangezien er in Nederland nog niemand positief is getest op het virus, hoeven er volgens Schreijer geen extra maatregelen getroffen te worden. 'Mensen moeten zich aan de 'gewone' hygiënemaatregelen houden, die sowieso heel verstandig zijn nu het griepseizoen weer aangebroken is. Dat betekent in je ellebogen niezen, papieren zakdoekjes gebruiken en blijf thuis als je ziek bent.'

'We snappen dat mensen zich zorgen maken'

Een woordvoerder van Zorgwethouder Simone Kukenheim zegt: 'Het is fijn en gelukkig dat er nu nog geen patiënt in Nederland is, maar we snappen dat mensen zich zorgen maken. We houden ons aan de landelijke richtlijnen van het RIVM, wat inhoudt dat zorgverleners bij mogelijke besmette patiënten een melding moeten doen bij de GGD. Als gemeente houden we nauw contact met de GGD over de ontwikkelingen en bereiden we ons voor op verschillende scenario's, zodat we zo nodig snel kunnen handelen.'     

AT5