Stad

NL
V

Onderzoek wijst nu uit: meeste straten vernoemd naar mannen en niet-Amsterdammers

2 maart 2020, 22.07 uur · Aangepast 3 maart 2020, 10.02 uur · Door Redactie

Van alle straten in Amsterdam die naar personen zijn vernoemd, is slechts 13 procent vrouw. En 52 procent van de personen, komt niet eens uit Amsterdam. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek naar straatnamen in opdracht van de gemeente. 

Voor de studie namen verschillende onderzoekers alle 6000 straatnamen onder de loep. De vernoeming van straatnamen is een belangrijk onderwerp voor de gemeente. Vorig jaar werd een voorstel van PvdA-raadslid Mbarki door de gemeenteraad aangenomen om betere afspiegeling in de straatnamen terug te laten komen.

Laten zien wie we zijn

'Door middel van naamgeving van de openbare ruimte kunnen we laten zien wie we als stad zijn', schrijft het stadsbestuur. 'Daarbij moeten we laten zien dat de stad van alle Amsterdammers is.'

Dat de benoeming van straten gevoelig ligt, werd twee jaar geleden al duidelijk. De straatnamencommissie wilde de straten in het in opbouw zijnde Centrumeiland bij IJburg aanvankelijk baseren op de Slag om de Zuiderzee van 1573. Zo zou een straat worden vernoemd naar Schipper Taems Fredericksz en Pieter Freecksz. 

Maar stadsdeel Oost zag er niks in. Onuitspreekbaar, oordeelden ze. En dus kwam er uiteindelijk een ander thema: verzetsstrijders tegen het Nederlandse koloniale bestuur in Suriname. Het publiek en de politiek bemoeien zich er steeds meer mee, zei straatnamenexpert René Dings vorig jaar tegen AT5.

Verscheidenheid

Bij die nieuwe namen voor het Centrumeiland moet het niet blijven, vindt de gemeente. 'De verscheidenheid in de Amsterdamse bevolking en de geschiedenis moet daarom beter tot uiting komen in de openbare ruimte.'

En dus werden nu eerst alle straatnamen uitgebreid bestudeerd. De uitkomst mag weinig verrassend zijn: de straatnamen zijn verre van een afspiegeling van de huidige Amsterdamse samenleving. Zo verwijzen maar 24 straten van de 2400 straten die naar personen zijn vernoemd, naar mensen met een LHBTI-achtergrond.

Marokkanen, Surinamers, Turken en Indonesiërs zijn ook sterk ondervertegenwoordigd. En 17 procent van de straten zijn vernoemd naar christenen, 4 procent naar joden. Nog minder naar moslims (0,2 procent) en hindoes (0,1 procent). 

Plan van aanpak

De gemeente neemt het onderzoek serieus en gaat een plan van aanpak maken. Wel zegt het stadsbestuur dat geduld op zijn plaats is. Jaarlijks moeten maar een beperkt aantal straten of andere objecten zoals bruggen een naam krijgen.