Start van hoofdcontent

Stad

nl

Woningcorporatie Stadgenoot per direct onder verscherpt toezicht

31 maart 2020, 17.30 uur · Aangepast 31 maart 2020, 17.45 uur · Door Redactie

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) stelt Stadgenoot per direct onder verscherpt toezicht. De woningbouwvereniging zou namelijk te weinig 'in control' zijn. 

Google Maps

Na een negatieve beoordeling en een fraudezaak, zijn er het afgelopen jaar verschillende gesprekken gevoerd met het bestuur van Stadgenoot. Daarbij is er aandacht besteed aan het gedrag en de cultuur binnen de woningcorporatie. Ook kwamen de interne controlesystemen ter sprake.

'De gesprekken hebben onze zorgen niet weggenomen', laat Aw weten. Ook heeft Stadgenoot niet laten zien 'de juiste stappen ter verbetering te zullen zetten', vindt de toezichthouder.

Herstelplan

Stadgenoot moet daarom uiterlijk 1 juli 2020 met een herstelplan komen. Dit voorstel wordt beoordeeld door de Aw, die bovendien 'scherp in de gaten houdt of de gemaakte plannen worden uitgevoerd'. Het verscherpte toezicht stopt als aan alle afspraken uit het herstelplan is voldaan. 

Reactie

Zelf wil de woningcorporatie niet al te uitvoerig op het nieuws ingaan. Wel zegt een woordvoerder dat 'Stadgenoot meteen met de opdracht aan de slag gaat'.