Start van hoofdcontent

Cultuur

nl

Amsterdams Fonds voor de Kunst opent 'snelloket' subsidieaanvragen

14 april 2020, 09.30 uur
Door Redactie · Foto: AFK

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) opent vandaag een 'snelloket' voor het aanvragen van kunstsubsidies. Binnen vijf dagen moeten de aanvragen door het loket worden behandeld. Vooral projecten die reflecteren op de coronacrisis maken daarbij kans op subsidie. 

Het snelloket - een samenwerking met de gemeente - is bedoeld als reactie op de gevolgen van de coronacrisis voor de culturele sector. Door de maatregelen die zijn getroffen vanwege het virus, is deze sector namelijk bijna volledig tot stilstand gekomen.

Zo moesten de meeste culturele instellingen de deuren sluiten. De financiële gevolgen daarvan zijn enorm.

Online publiek bereiken 

Het AFK wil ondanks de sector blijven ondersteunen, ondanks de coronacrisis. Bovendien hoopt het fonds te blijven voorzien in de 'kunstbehoefte' van de stad. Daarom werd er contact gezocht met makers en organisaties, om gezamenlijk te zoeken naar nieuwe manieren waarop het (online) publiek tóch bereikt kan worden.

Quote

'De ontwikkeling van digitale toepassingen in de kunst is urgenter dan ooit.'

annabelle birnie, directeur Amsterdams fonds voor de Kunst

Het AFK sluit aan bij de Agenda Digitale Stad. Daarom wordt het snelloket vooral ingezet om digitale toepassingen in de kunst te ontwikkelen, aldus Annabelle Birnie, directeur van het AFK. 'Deze ontwikkeling is meer urgent dan ooit te voren, juist voor zelfstandige makers en culturele organisaties. De impact van deze initiatieven kan met een relatief klein bedrag al enorm vergroot worden.'

Quote

'Juist kunstenaars kunnen de huidige behoefte aan verbinding, troost en verbeelding vormgeven'.

touria meliani, wethouder kunst en cultuur en digitale stad

Het snelloket is volgens het AFK bedoeld voor professionele kunstenaars, amateurkunst en organisaties die buiten de structurele subsidie van het gemeentelijke Kunstenplan vallen. Zij kunnen via het loket subsidie aanvragen voor kunstprojecten die reflecteren op de coronacrisis.

De kunstenaars voorzien daarmee in een actuele behoefte, stelt wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur, Digitale Stad). 'Veel kunstenaars zijn hun opdrachten kwijt. Maar juist zij kunnen de behoefte aan verbinding, troost en verbeelding vormgeven.'

In My Backyard videobijeenkomsten. Voorafgaand aan de coronacrisis is deze podcast over de levens van ‘oude en nieuwe Amsterdammers’ ondersteund met AFK projectsubsidie. - AFK

'Met dit snelloket, waarmee we eenvoudig en binnen enkele werkdagen een subsidie uitbetalen, bieden we kunstenaars de mogelijkheid om op andere manieren mensen te bereiken', vervolgt Meliani. 'Ook mensen die niet tot weinig in aanraking komen met kunst.'

Makers en organisaties kunnen bij het loket per project een aanvraag doen voor een bedrag van minimaal 1500 euro en maximaal 5000 euro.