Start van hoofdcontent

112

NL
V

Oud-brandweercommandant Leen Schaap kreeg 75.000 euro mee

22 april 2020, 18.40 uur · Door Redactie

De vorig jaar vertrokken brandweercommandant Leen Schaap heeft een vertrekregeling van 75.000 euro gekregen. Dat blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Schaap moest na jarenlange ruzie met de uitrukdienst plaatsmaken voor Tijs van Lieshout.

Over het jaarverslag publiceerde De Telegraaf vanmorgen. Over 2019 heeft Schaap een salaris van 178.900 euro ontvangen, zo staat in de stukken. Daarmee wordt de Wet Normering Topinkomens (WNT) overschreden. De ex-commandant moet daarom 33.800 euro terugbetalen. Inmiddels zijn er facturen naar hem gestuurd.

Juridische kosten

De Brandweer Amsterdam-Amstelland en Schaap waren rondom zijn vertrek overeengekomen dat de juridische kosten die hij moest maken vanwege de afhandeling van zijn contract betaald zouden worden door de werkgever. Achteraf blijkt dit niet te mogen. 

'Het is een wettelijke kwestie, waar wij ons ook aan te houden hebben. Wij moeten dit bedrag terugvragen. Er zijn facturen verzonden. Deze zijn nog niet voldaan', zegt een woordvoerder van de brandweer tegen de krant.

Leen Schaap laat in een reactie weten niet te willen reageren op het nieuws.

Uitstel Wob-verzoek

AT5 probeert al ruim negen maanden via een Wob-verzoek duidelijkheid te krijgen over de vertrekregeling van Schaap. Via allerlei juridische procedures en vertragingen houdt burgemeester Halsema in haar rol als voorzitter van de veiligheidsregio die deur tot nu toe steeds gesloten. Vorige week werd de afhandeling van het verzoek wederom uitgesteld.

Keer op keer doet de veiligheidsregio een beroep op het feit dat het openbaren van de vertrekregeling een inbreuk zou zijn op de persoonlijke levenssfeer van Schaap. Uit jurisprudentie blijkt echter dat de Raad van State het belang van openbaarmaking groot acht gelet op de maatschappelijke discussies waartoe vertrekregelingen regelmatig leiden.

Het blijft een raadsel waarom er, met de kennis van nu - de vertrekregeling staat in het jaarverslag vermeld - , maandenlang via advocaten en zittingen gepoogd is de documenten intern te houden.

Schoon schip maken

Schaap kwam in 2016 naar de Amsterdamse brandweer en moest daar van toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan schoon schip maken. Binnen het korps zou namelijk veelvuldig gediscrimineerd worden. Ook was er sprake van seksisme en een gesloten mannencultuur. Onder het bewind van Schaap werd veel gesanctioneerd. Meerdere brandweerlieden werden ontslagen. Zijn opvolger Van Lieshout heeft een zachtere koers ingezet.