Stad

NL
V

Gemeente doet onderzoek naar ondermijning tijdens coronacrisis

1 mei 2020, 10.30 uur · Door Redactie

De gemeente waarschuwt dat de coronacrisis kan leiden tot 'ondermijnende activiteiten'. Stadsdelen worden daarom gevraagd om het door te geven als ze signalen hiervan krijgen. 'Foute helpers' zouden het belangrijkste risico vormen.

De 'foute helpers' bieden leningen aan tegen een wel erg hoge rente. Omdat veel ondernemers in financieel zwaar weer komen door de coronacrisis, is de kans groter dat zij hier op ingaan. 

'Op termijn kan de ondernemer dan de zeggenschap over zijn onderneming kwijtraken', waarschuwt de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. 'Dan heeft een foute partij een positie in de stad gekregen.'

Signalen doorgeven

En zo zijn er nog meer vormen van ondermijning die door de coronacrisis ontstaan of beter zichtbaar worden. Om hiertegen op te kunnen treden, wordt de hulp van stadsdelen ingeschakeld. Ook wordt er aangeklopt bij ondernemersverenigingen. 

Deze partijen geven wekelijks signalen van ondermijning door. Vervolgens analyseert de directie Openbare Orde en Veiligheid of er direct actie vereist is. 

Mondkapjes

Toch is het niet altijd eenvoudig om dit soort praktijken tegen te gaan, voegt de burgemeester toe. Zo is het verkopen van mondkapjes tegen een beduidend hoge prijs niet verboden. 'Uit oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn er wel grote vraagtekens bij te zetten', stelt ze.

'In de verkeerde handen'

Tot nu toe zijn er meldingen binnengekomen over (illegale) handel met woekerprijzen, verandering in de aanvoer of het gebruik van drugs en vastgoed of exploitaties die 'in de verkeerde handen' vallen. 

Toch gaat het nog niet om een groot aantal meldingen, zo blijkt uit de brief.

Extra gevoelige branches

In de tussentijd wil de gemeente daarom vooral gaan kijken naar 'extra gevoelige branches'. Zo heeft de horeca het momenteel zwaar te verduren.

Om toch iets nuttigs met de tijd te kunnen doen, zijn veel ondernemers van plan om hun zaak te verbouwen. Maar in sommige gevallen is het wel de vraag hoe zij deze verbouwingen financieren, stelt de gemeente. Daar moet bij vergunningsaanvragen extra op gelet worden.

Daarnaast kunnen hotels nu bijvoorbeeld meer vraag krijgen om 'een verkeerd soort gasten onderdak te bieden'. Ook dat wil de gemeente voorkomen. 

Taxibranche

Bovendien wordt er nu extra gelet op de taxibranche. Veel chauffeurs lopen omzet mis. Maar als de markt straks wel weer aantrekt, moet voorkomen worden dat zij niet meer aan 'de oude verplichtingen' willen voldoen, vindt de gemeente. 

Tot slot worden maaltijdbezorgdiensten gevraagd erop te letten dat hun diensten niet 'voor bezorging van andere zaken wordt gebruikt'.

Meer in het algemeen wil de gemeente bovendien misbruik van de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers tegengaan. 

Campagne

Om ervoor te zorgen dat ondernemers zelf ook waakzaam blijven, gaat de gemeente informatie verstrekken over ondermijning. Daarnaast moet er een online bewustwordingscampagne komen.