Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Zorgen om behoud groene gebieden van Amsterdam: 'Er wordt aan de scheggen geknabbeld'

4 juni 2020, 13.00 uur · Door Redactie i.s.m. Kennispartners

De parken en groene gebieden in Amsterdam zijn zeer geliefd. Zeker in deze tijd hechten we nog meer waarde aan groen vlakbij huis. Dankzij acht grote groene gebieden aan de randen van de stad, scheggen genaamd, is het groen in Amsterdam voor iedereen bereikbaar. Deze scheggen reiken namelijk tot ver in de stad. Maar zorgen over het voortbestaan van de scheggen nemen toe. 

'Amsterdam heeft een lange traditie van stad maken en tegelijkertijd groen maken' vertelt stadsecoloog Remco Daalder in AT5's Bouw Woon Leef. Ontwerpen van nieuwe wijken werden altijd vergezeld door parken of groene gebieden, zo is bijvoorbeeld het Amsterdamse Bos bij de stadsuitbreiding van de jaren '30 aangelegd. 

Het was stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren die in de jaren dertig bij het bedenken van het Algemeen Uitbreidingsplan het standpunt innam dat elke Amsterdammer binnen tien minuten fietsen in de natuur moet kunnen zijn. Er werd besloten de acht grote groengebieden, de scheggen, zo min mogelijk te bebouwen. Maar door de grote bouwopgave waar Amsterdam nu voor staat, 75.000 woningen in de komende tien jaar, nemen de zorgen over het voortbestaan van de scheggen toe. 

Die zorgen zijn gebundeld in het Manifest van de Scheggen, opgesteld op initiatief van Architectuurcentrum Amsterdam en landschapsarchitectenbureau Boom. Het manifest roept de gemeente Amsterdam en omliggende gemeentes op om te investeren in het groen, net zoals er geïnvesteerd wordt in woningbouw en infrastructuur. 

Ze nemen de stelling in dat de kwaliteit van de scheggen vermindert. De groengebieden worden opgesneden door bijvoorbeeld wegen en bebouwing. Terwijl door klimaatproblemen de natuur van extra belang is voor verkoeling en waterberging. Voor elke scheg zijn door experts aanbevelingen bedacht om ze te behouden en beter te benutten.

Versnipperde natuurgebieden 

Ook Robert Graat van Staatsbosbeheer werkte mee aan het Manifest van de Scheggen en maakt zich zorgen over de toekomst van de scheggen. 'Er wordt aan de scheggen geknabbeld.' Hij neemt de Diemerscheg als voorbeeld waar energiecentrales en wegen het natuurgebied versnipperen. 

Toch is er volgens Robert Graat ook hoop voor het groen. 'Woningen met groen erbij verkopen beter dan zonder groen'. Dus gebiedsontwikkelaars zouden logischerwijs ook groen moeten blijven ontwikkelen. Maar met de huidige bouwopgave en de enorme druk op de ruimte vraagt Graat zich af of het belang van groen overeind blijft in het heetst van de strijd. Doelend op de strijd om ruimte tussen nieuwbouw, infrastructuur en natuur.  

Maandag 8 juni presenteert wethouder Laurens Ivens zijn voorstel voor de Groenvisie Amsterdam 2050 in Pakhuis de Zwijger. Tot 25 juni kunnen Amsterdammers hun reactie geven op de Groenvisie 2050.  

 

Volg Bouw Woon Leef op Youtube, TwitterFacebook en LinkedIn voor updates over bouwen, wonen en leven in Amsterdam.