Start van hoofdcontent

Stad

nl

Organisaties dienen beroep in tegen natuurvergunning biomassacentrale Diemen

5 juni 2020, 12.30 uur · Door Redactie

Twee organisaties hebben beroep aangetekend tegen de natuurvergunning voor de biomassacentrale in Diemen. Volgens hen heeft energiebedrijf Vattenfall 'geknoeid met cijfers' en is het verlenen van een vergunning daarom niet terecht. 

Google Street View

Het gaat om Mobilisation for the Environment (MOB) en Comité Schone Lucht. Deze organisaties dienden eerder ook een bezwaar in tegen de omgevingsvergunning voor de biomassacentrale. 

Toestemming

Provincie Noord-Holland gaf daarentegen in april officieel toestemming aan Vattenfall om twee aardgascentrales en een hulpwarmtecentrale deels te vervangen door een biomassacentrale.

Daarom werd er een natuurvergunning afgegeven.

Uitstoot

Het provinciebestuur stelde namelijk dat de uitstoot van de toekomstige biomassacentrale lager is dan van het complex dat er nu staat. Maar de organisaties die opnieuw beroep ingediend hebben, geloven dat niet.

'Berekeningen kloppen niet'

'De cijfers van Vattenfall moesten uitwijzen dat er minder viezigheid wordt uitgestoten bij een biomassacentrale', vertelt een woordvoerder van Comité Schone Lucht. 'Maar de berekeningen kloppen niet.'

Volgens haar zijn 'de referentiewaarden omhoog geschroefd', zodat de uitstoot bij de biomassacentrale gunstig leek uit te vallen. 

'Vergunde uitstoot neemt fors af'

'Er is geen sprake van een rekentruc', werpt een woordvoerder van Vattenfall tegen. Volgens haar neemt de 'vergunde uitstoot' wel degelijk fors af. 'Bovendien is de daadwerkelijke uitstoot altijd lager dan de vergunde uitstoot. Dit moet ook, anders ben je in overtreding.'

Fout in vergunning aangepast

Wel zat er in eerste instantie een fout in de vergunning, laat de woordvoerder weten. 'Maar dat is aangepast: van 1600 naar 1400 ton stikstofoxidenemissies. Let wel, we zijn altijd ver onder die 1400 ton gebleven.'

'Met de plannen voor de biomassacentrale in Diemen hebben we nogmaals gekeken naar de stikstofuitstoot', vervolgt ze. 'En hebben we de waarden nog verder naar beneden kunnen bijstellen.'

Natuurgebieden

Maar de uitstoot is niet het enige waar de organisaties bezwaar tegen maken. Volgens hen zou er bovendien geen natuurvergunning verleend moeten worden, omdat de omgeving wel degelijk beschadigd zou raken door de komst van een biomassacentrale. 

'Denk aan de omliggende Natura 2000-gebieden, waaronder het Naardermeer', aldus de woordvoerder.

Doorprocederen

Daarom stappen de organisaties opnieuw naar de rechter. Verwacht wordt dat de omgevings- en natuurvergunning tijdens dezelfde zitting besproken zullen worden.

'Mocht dat uiteindelijk niet helpen, dan blijven we doorprocederen tot aan de Raad van State', zegt de woordvoerder. 'En dat kan al zo'n 1,5 jaar in beslag nemen.'