Stad

NL
V

Twintig moskeeën speelden versterkte gebedsoproep af

17 juni 2020, 18.22 uur · Door Redactie

Vijftien tot twintig van de zestig Amsterdamse moskeeën hebben sinds november 2019 een versterkte gebedsoproep afgespeeld. 

Dat schrijft het stadsbestuur als antwoord op vragen van de VVD. De oppositiepartij had de vragen gesteld omdat de afgelopen weken steeds meer moskeeën de gebedsoproep versterkt laten horen, terwijl de meerderheid van de raad én de burgemeester in oktober 2019 hier nog hun bedenkingen over uitspraken.

Coronacrisis en ramadan

Het onderwerp kwam toen op tafel doordat de Blauwe moskee in Slotervaart aankondigde de oproep voor het vrijdaggebed versterkt te gaan afspelen. Daarmee begon de toename van versterkte gebedsoproepen, schrijft het stadsbestuur.

'Na het uitbreken van de coronacrisis hebben meer moskeeën de versterkte gebedsoproep laten klinken. Sommige moskeeën of moskeekoepelorganisaties hebben aangegeven dat ze dit doen om de Amsterdammers een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. Eerder hebben verschillende kerken klokken geluid als blijk van solidariteit. Ook de ramadan heeft een rol gespeeld.'

Het college laat verder weten sinds het begin van de coronacrisis ruim vijftig klachten binnen te hebben gekregen. Die klachten gaan om moskeeën in West, Nieuw West, Oost en Zuidoost. De helft van die klachten gaat over MoskeeTaibah in Zuidoost. Die moskee laat vijf keer per dag een versterkte gebedsoproep horen.

Informele afspraken

De betrokken moskeeën zijn door de gemeente geïnformeerd over de klachten. Een aantal moskeeën is daarop gestopt met de gebedsoproep, andere moskeeën hebben het geluidsniveau of de frequentie beperkt. In sommige gevallen hebben de moskeeën en de indieners direct contact gehad en zijn er gesprekken gevoerd.

De gemeente heeft naar eigen zeggen op dit moment geen wettelijke grond om klokgelui of gebedsoproepen te verbieden. Wel kan de gemeente dus informele afspraken maken met betrokkenen of verzoeken om het volume van de oproep aan te passen. 

Ingrijpend besluit

Daadwerkelijk handhaven kan alleen als de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt aangepast. 'Een speciaal APV-artikel betekent een vergaande inperking van religieuze uitingen, ongeacht signatuur', schrijft het college als antwoord op de vraag in hoeverre die APV op dit punt kan worden aangepast.

'De regels zullen gelden voor zowel klokgelui als gebedsoproepen en kunnen consequenties hebben voor bestaande situaties, met name bij kerken. Het college is van mening dat een breed draagvlak in de raad noodzakelijk is om een dergelijk ingrijpend besluit voor te bereiden.'