Start van hoofdcontent

Stad

nl

Studentenprotest: 'UvA gaat slecht om met seksueel grensoverschrijdend gedrag'

19 juni 2020, 13.37 uur · Aangepast 19 juni 2020, 20.27 uur · Door Redactie

Ongeveer 200 studenten protesteerden vandaag op Roeterseiland. Ze zijn boos over een docent die zich seksueel grensoverschrijdend gedroeg, maar zeker ook over de manier waarop de UvA daarmee is omgegaan.  'Ze zouden zich niet druk moeten maken om hun reputatie maar om de veiligheid van de studenten', aldus Hanna Blom van Humanities Rally.

Het gaat om een docent aan de master Conservatie en Restauratie aan de UvA. Hij wordt beschuldigd van het maken van diverse ongepaste opmerkingen tegenover studentes. Zo zou hij een vergelijking hebben gemaakt tussen stijfsel en sperma. 

Studentes beschuldigen de docent ook handtastelijkheid. Hij stelde tegenover NRC Handelsblad dat hij 'aanrakerig' is, maar wees een beschuldiging dat hij met een hand onder een trui van een studente is gegaan af. 

Quote

'Ze doen te weinig. De UvA moet aan de kant van het slachtoffer staan'

bezoeker demonstratie

De woede van de studenten vandaag richt zich óók op de manier waarop het UvA-bestuur met de klachten omging. Want hoewel er een waarschuwing volgde en de docent van sommige onderwijsvormen is afgehaald, geeft hij nog steeds les.

'De UvA moet aan de kant van het slachtoffer staan', zegt een student die het protest bijwoont. 'Ze doen te weinig, de docent is niet ontslagen, daarom ben ik hier.'

Studenten zien de zaak als exemplarisch voor de bestuurscultuur aan de UvA, waar mensen in machtsposities te veel beschermd zouden worden. En dus verzamelden ze zich op stippen die netjes op de grond waren en in het gras waren gespoten om de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen.

Ook docenten kwamen op de demonstratie af. 'Ik denk dat de UvA de zaak wat formeel heeft benaderd', zegt één van hen, maar nu zien ze hoeveel dit bij studenten en docenten teweeg brengt.'

Het bestuur van de Uva reageerde vandaag schriftelijk en beloofde beterschap:

 

'De aanleiding voor de demonstratie is beschamend. Studenten en medewerkers zijn terecht boos en
verontwaardigd. Het legt opnieuw pijnlijk bloot hoe kwetsbaar de universiteit is voor onacceptabel
gedrag door zijn hiërarchische systemen, machtsverschillen en afhankelijkheidsrelaties. Dat moet
anders. Studenten hebben recht op een veilige studieomgeving.'

 

'Leidinggevenden pakken nu alle meldingen op die binnenkomen en we vragen een externe, onafhankelijke onderzoekscommissie om zowel naar ons eigen handelen te kijken als te komen met concrete aanbevelingen voor verbeteringen. Studenten en medewerkers moeten vertrouwen kunnen hebben in de manier waarop we met meldingen van sociale onveiligheid omgaan.'