Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Roken en alcohol onder scholieren daalt niet meer, gebruik lachgas neemt toe

30 juni 2020, 09.43 uur · Door Redactie

De dalende trend van alcoholgebruik en roken onder scholieren is gestagneerd. Dat blijkt uit onderzoeken van het Trimbos-instituut, de GGD'en en het RIVM. Wel neemt het gebruik van lachgas toe.

Het onderzoek is uitgevoerd onder leerlingen uit groep 7/8 van de basisschool en onder alle klassen van het voortgezet onderwijs. Hieruit blijkt dat het percentage scholieren dat ooit een sigaret heeft gerookt sterk is gedaald: van 54 procent in 1999 tot 17 procent in 2017. In 2019 komt dit ook uit op 17 procent, waarmee de daling is gestopt.

Het gebruik van alcohol onder jongeren daalde ook sterk in de periode 2003-2015: van 84 procent naar 44 procent. In 2019 heeft bijna de helft (47 procent) van de 12- tot en met 16-jarige scholieren ooit alcohol gedronken en iets meer dan een kwart (26 procent) ook in de maand voorafgaand aan het onderzoek. Deze daling van het alcoholgebruik tussen 2003 en 2015 is hiermee vooralsnog tot stilstand gekomen. Dat geldt voor alle leeftijden.

Lachgas

Van de scholieren van 12 t/m 16 jaar uit het middelbaar onderwijs heeft één op de tien ooit lachgas gebruikt en 2,5 procent deed dit afgelopen maand nog. Vorig jaar had 10 procent van de scholieren in het voortgezet onderwijs ervaring met lachgas tegenover 8 procent in 2015. Voor het eerst is ook in de hoogste groepen van het basisonderwijs het gebruik van lachgas gevraagd. Uit deze groep heeft 2,3 procent ooit lachgas gebruikt.

Grote regionale verschillen

In het alcoholgebruik onder jongeren vallen grote regionale verschillen op. Zo zijn in de regio GGD Amsterdam, maar ook in andere stedelijke GGD-regio's, relatief lage percentages te zien. Hoge percentages zijn te zien bij meer plattelandsregio's. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn de verschillen in omgevingsfactoren en achtergrondkenmerken van jongeren.