Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

VU blijft tot eind 2020 online hoorcolleges geven

7 juli 2020, 21.18 uur · Door Redactie

De Vrije Universiteit (VU) blijft tot eind dit jaar online hoorcolleges geven. Ook tentamens zullen op afstand worden afgenomen.

De onderwijsinstelling zal de campus beperkt gebruiken vanwege de coronamaatregelen. Voor andere onderwijsvormen, zoals werkgroepen en toetsmomenten, zal er per periode worden bekeken wat mogelijk is. Practica zullen wel op de campus plaatsvinden.

Vanaf 20 juli kunnen studenten zich intekenen voor het onderwijs vanaf september. Door de coronamaatregelen bestaat de kans dat eerstejaars studenten pas in oktober op de campus mogen komen voor het volgen van onderwijs. Als op het rooster van de student geen locatie staat, wordt het onderwijs online gegeven.

In oktober beslist de universiteit hoe het onderwijs vanaf januari wordt ingevuld.