Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

College vraagt om uitstel voor inleveren begroting 2021

18 augustus 2020, 18.04 uur · Aangepast 18 augustus 2020, 18.21 uur · Door Redactie

Het college van burgemeester en wethouders hoopt op toestemming om af te wijken van de wettelijke datum (15 november) voor het inleveren van de begroting voor 2021. Daarover is het college in overleg met de provincie Noord-Holland.

Dat schrijft wethouder Everhardt (Financiën en Economische Zaken) in een brief aan de gemeenteraad. Deze week starten er gesprekken tussen het college en de raadsfracties over hoe tot een begroting voor 2021 te komen.

Grote keuzes

Eerder werd al bekend dat de coronacrisis een groot gat heeft geslagen in de stadsfinanciën en dat er een begrotingstekort van 261 miljoen euro wordt verwacht. Om na 2020 tot een sluitende begroting te komen, moet het college dan ook grote keuzes maken en daarom is uitstel volgens Everhardt noodzakelijk.

'Vraag is hoe deze crisis het hoofd kan worden geboden, waar besparingen te realiseren zijn, en welke investeringen in de stad noodzakelijk zijn', aldus Everhardt in zijn brief aan de raad. 'Graag nemen wij kennis van de suggesties van de diverse fracties. We praten met oppositiefracties en natuurlijk ook intensief met coalitiefracties.'

Kademuren en bruggen

Een van de opties die op tafel ligt is het versoberen of aanpassen van het megaproject Kademuren en Bruggen. Voor dat project is de komende tijd zo'n 450 miljoen euro gereserveerd. Onder andere D66-leider Van Dantzig liet al weten dat hij bezuiniging op dit project als optie ziet.

Wethouder Verkeer Sharon Dijksma liet daarop in het AT5-programma Park Politiek weten, het onverstandig te vinden om te besparen op het renoveren van de bruggen en kademuren in de stad. 'Het is wel belangrijk dat er breed vanuit alle partijen commitment is om hier iets voor te doen. Want elke keer dat het een beetje moeilijk werd met de begroting, dan werd er vrij gemakkelijk bezuinigd op beheer en onderhoud. Dat is wel een perfect recept om een stad totaal te verwaarlozen.' 

Als het aan het college ligt wordt de begroting op 15/16 december vastgesteld in de raad. Volgende week volgt een bestuurlijk overleg met de provincie Noord-Holland over het al dan niet uitstellen van de inleverdatum van de begroting.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938