Stad

NL
V

Voorbereidingen van start voor werkzaamheden extra reizigerstunnel station Zuid

10 september 2020, 14.56 uur · Door Redactie

Naast station Zuid wordt het komende jaar verder gewerkt aan de toekomstige Brittenpassage, de nieuwe reizigerstunnel die bij het megaproject Zuidasdok hoort. In april en augustus 2021 worden het tweede en derde dakdeel op hun plek geschoven.

Na het weekend starten de voorbereidingen. De dakdelen van zo'n 3 miljoen kilo per stuk worden tussen de metrosporen gebouwd, dicht bij de eindbestemming.

Damwanden

Om de bouwlocaties gereed te maken, worden er in twaalf nachten damwanden langs metrospoor 1 en 4 aangebracht. Dat gebeurt trillingsvrij om verzakking en geluidshinder te voorkomen. Daarna wordt de inrit verbreed zodat de twee dakdelen de komende maanden naast elkaar kunnen worden gebouwd.

Het ene dakdeel komt onder treinspoor 4 en het andere onder metrospoor 1. Omdat de dakdelen dit keer tussen de sporen in wordt gebouwd, hoeft de A10 dit keer niet open bij het schuiven van de dakdelen.

Hinder

In het Paasweekend van 2021 (van 2 april tot 6 april) wordt de fundering voor de twee dakdelen gereed gemaakt. In dat weekend is er beperkt trein- en metroverkeer. Op de funderingspalen die vorig jaar zijn aangebracht worden landhoofden geplaatst: 12 meter lange funderingsblokken waarop het nieuwe dakdeel moet komen te rusten. 

De periode tussen 20 augustus en 23 augustus 2021 worden de dakdelen op hun plek geschoven. In november 2019 werd het eerste dakdeel onder treinsporen 2 en 3 geschoven. Hiervoor moest een gat van 85 meter worden gegraven in de A10 Zuid. Voor het dak van de reizigerstunnel zijn in totaal zeven dakdelen nodig. Als de dakdelen allemaal op hun plek liggen, kan worden begonnen met het ontgraven van de tunnel.

Zuidasdok

Het miljardenproject Zuidasdok, waarbij de A10 Zuid wordt ondertunneld en Station Zuid wordt uitgebreid, zou oorspronkelijk in 2028 af zijn. Inmiddels is de verwachting bijgesteld naar 2036. Na een conflict met de bouwers deed een onafhankelijke commissie een half jaar lang onderzoek naar de nut en noodzaak van het project. Daaruit bleek dat het project in de huidige vorm moet worden voortgezet. Wel gaat het project naar verwachting 700 tot 1000 miljoen euro meer kosten dan eerder begroot.

📋 Doe mee aan het AT5 Panel
Heb jij ook een mening over de stad? Via het AT5-panel kan iedere Amsterdammer meedenken over actuele kwesties. Klik hier om je aan te melden. En hier lees je meer over het AT5-panel.