Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

Oud-ADM-bewoners mogen voorlopig op slibvelden blijven

4 november 2020, 16.32 uur · Aangepast 16 juli 2021, 13.04 uur · Door Redactie

De oud-ADM-bewoners mogen tijdelijk op de slibvelden blijven. De bewoners moesten eerder vanaf 1 november vertrekken, maar de gemeente heeft vandaag onder de naam Expeditie Vrije Ruimte aangekondigd dat er de komende tijd meerdere locaties (permanent of tijdelijk) beschikbaar worden gesteld voor 'vrije plekken'.

Een van die locaties is 't Groene Veld in Noord, waar het terrein van de voormalige RWZI Noord en de naastgelegen slibvelden onder vallen. De oud-ADM-bewoners, die op de slibvelden wonen, kunnen er nu toch tijdelijk blijven. Hoe lang ze daar mogen blijven, is nog niet duidelijk. Ook is nog niet bekend hoe de vrije plekken worden ingevuld.

De gemeente laat weten dat de Culturele Stelling van Amsterdam (een verbond van vrijplaatsen en culturele onafhankelijke plekken) de kwartiermaker zal worden van 't Groene Veld. Daarnaast zal ook de ADM-gemeenschap worden betrokken bij de tijdelijke invulling van de omgeving. 

'Het lijkt misschien tegenstrijdig om als gemeente te sturen op vrije ruimte, maar in een sterk verdichtende stad als Amsterdam is het noodzakelijk om actief ruimte te bieden voor spontane initiatieven en ontwikkelingen van onderop', zegt wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling). 'Voor de stad zijn deze van grote maatschappelijke waarde: ze maken de stedelijke leefomgeving op allerlei manieren vitaler, kleurrijker en socialer.'

Afspraken ADM-bewoners

VVD-fractievoorzitter Marianne Poot stelde gisteren nog schriftelijke vragen aan het college nadat ze op 2 november had vernomen dat de voormalige ADM-bewoners toch mochten blijven. Ze wilde ze weten welke afspraken er waren gemaakt, tot wanneer de bewoners op de slibvelden mogen blijven en of er overlastmeldingen zijn gedaan. Poot gaf aan dat de VVD van mening is dat het niet-naleven van de gemaakte afspraken de rechtszekerheid van de gemeente ondermijnt.

De komende tijd worden er 10 tot 20 locaties aangewezen waar Amsterdammers kunnen experimenteren met 'cultuur en niet-commerciële initiatieven'. Het beschermen van rafelranden en tegencultuur was ook onderdeel van het Coalitieakkoord.

Eerder maakte AT5 de mini-documentaire De Verloren Vrijstaat over de laatste maanden van de bewoners op het ADM-terrein. Bekijk hieronder de eerste aflevering: