Politiek

NL
V

Amsterdam pompt 28 miljoen in herstel economie: van budgettoerisme naar congresstad

25 november 2020, 13.00 uur · Door Redactie

De gemeente gaat 28 miljoen euro investeren om de door de coronacrisis zwaar getroffen Amsterdamse economie een impuls te geven. Met het extra geld wil het stadsbestuur vooral investeren in een 'bredere economie' die beter op de toekomst ingericht is en die meer veerkracht heeft dat de Amsterdamse economie van nu.

Pixabay.com / aymane jdidi

Gisteren publiceerde de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de Economische Verkenningen die een beeld laten zien van grote economische krimp. Daar waar de economie in Nederland naar verwachting met 5 procent krimpt, ligt dat percentage voor de Amsterdamse regio op 6 tot 7 procent. Zwaar getroffen sectoren als de horeca, Schiphol, toerisme en cultuur maken een relatief groot deel uit van de Amsterdamse economie. 

Hoewel de verwachte economische krimp dus groter is dan het landelijk gemiddelde, gaat het herstel ná de coronacrisis waarschijnlijk ook sneller. Om ervoor te zorgen dat dat herstel een blijvend karakter krijgt, wordt de 28 miljoen geïnvesteerd in sectoren die de Amsterdamse economie schokbestendig maken

Van budgettoerist naar congresstad

Zo moet het geld gebruikt worden om vooral zakelijke bezoekers naar de stad te trekken. In plaats van een stad voor 'de budgettoerist' moet Amsterdam straks bekend staan als 'duurzame en innovatieve congresstad'. Om dat te bereiken krijgt amsterdam&partners de opdracht om een imagocampagne te starten. Ook komt er geld beschikbaar om adviezen van bewoners, ondernemers, culturele instellingen en andere belanghebbenden over de toekomst van de bezoekerseconomie uit te voeren.

Ander belangrijk onderdeel van het investeringsplan is het weerbaarder maken van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Zo komt er een speciaal Digitaliseringsoffensief voor het mkb. 'Digitalisering speelt een
cruciale rol bij het vergroten van de overlevingskansen van het mkb, en veel bedrijven geven aan grote behoefte te hebben aan praktische ondersteuning.' Die ondersteuning gaat de gemeente de bedrijven de komende jaren bieden.

Meer laboratoria

Tot slot wil het stadsbestuur met de 28 miljoen innovatieve bedrijven die zich bezighouden met gezondheid of verduurzaming aantrekken en aan de stad binden. Zo wordt er onderzocht of er in Amsterdam meer lab- en onderzoeksruimte kan komen voor bedrijven die zich bezig houden met gezondheid. Het doel is om er de komende vier jaar jaarlijks 10.000 vierkante meter labruimte bij te krijgen. Bij het aantrekken van bedrijven wordt vooral gekeken naar sectoren die voor duurzame banengroei zorgen.

De investering van 28 miljoen komt bovenop de 78 miljoen die de stad heeft uitgetrokken voor de zes nieuwe duurzame banenmotoren. Eerder al werd er besloten dat er in 2021 14 miljoen wordt uitgetrokken voor lastenverlichting voor ondernemers.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938