Stad

NL
V

Amsterdammers richting Zaanstad: ‘De Noord/Zuidlijn doortrekken is een droom die gaat uitkomen’

29 november 2020, 11.00 uur · Aangepast 29 november 2020, 11.10 uur · Door Redactie

AT5's Bouw Woon Leef  is heel december in Zaanstad. Hier spreken we onder meer met woonwethouder Songül Mutluer, die ervan overtuigd is dat Zaanstad geen Amsterdam wordt. 'Als je de Zaankanters kent dan weet je dat wij nooit Amsterdam gaan worden.’ Toch is de Amsterdamse invloed groot. ‘Vorig jaar ging bijna 40 procent van de Zaanse koopwoningen naar Amsterdammers.’ 

Zaanstad is aan het groeien en het Rijk helpt daar een handje in mee. Van de 290 miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelt voor 51 duizend nieuwbouwwoningen, gaat 20.5 miljoen (7 procent) naar Zaanstad.

In totaal komen er ongeveer 15 duizend woningen bij. Met deze financiële injectie worden versneld 6 duizend woningen gebouwd. En die woningen zijn niet alleen voor kapitaalkrachtige Amsterdammers.

Songül Mutluer
Quote

‘Vorig jaar ging bijna 40 procent van de Zaanse koopwoningen naar Amsterdammers’

Songül Mutluer - wethouder zaanstad

Bouwen voor de Zaankanter

Want Mutluer wil voorkomen dat de Amsterdammer de Zaankanter verdrijft. ‘De politieke druk en de druk van onze inwoners was vrij groot.’ 

Zaanstad heeft daarom BKZ in het leven geroepen: Betaalbare Koop Zaanstad. Een uniek model dat voorrang geeft aan Zaanse starters met een inkomen van 35.000 tot 42.000 euro. Zaanstad bouwt voor deze doelgroep door heel Zaanstad woningen tot 220.000 euro. De kopers hoeven maar een ton te lenen, de rest blijft in bezit van Zaanstad.

Nieuwbouw in Zaanstad
Quote

‘Als je de Zaankanters kent dan weet je dat wij nooit Amsterdam gaan worden’

SONGÜL MUTLUER, WETHOUDER Wonen ZAANSTAD

Amsterdammers in Zaanstad

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Amsterdammer niet welkom is. Integendeel, Mutluer hoopt juist op een betere verbinding met de hoofdstad. ‘Het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Zaanstad, dat is een droom, maar die gaat wel uitkomen.’

Het BKZ-model is een manier om de starters in Zaanstad een kans te geven, maar om bijvoorbeeld de middenhuur te normaliseren zijn toch echt regels vanuit het Rijk nodig, volgens Mutluer. ‘Je moet wel een balans vinden en ik vind zelf als wethouder dat die balans steeds zoek raakt.’

Zaandam

Zorgen voor doorstroom

Een belangrijk wapenfeit in het zorgen voor een goede doorstroming is het bouwen voor senioren. Naast dat de vergrijzing toeneemt is het belangrijk dat er voor senioren ‘levensloopbestendige woningen worden gebouwd, zodat ook eengezinswoningen achter blijven voor gezinnen die net zo goed zitten te wachten op een woning.’

Het project Burano in Zaanstad is zo’n project voor senioren. Bijzonder aan dit project is dat een zorgorganisatie samen met een belegger betrokken is bij de ontwikkeling van het project. Binnen het project is dan ook ruimte gecreëerd voor dienstverlening voor senioren.

Nog de hele maand december is Bouw Woon Leef in Zaanstad. We gaan in gesprek met Amsterdamse nieuwkomers, ontwikkelaars en architecten. Maar ook met de Zaankanter. Zo spreken we Zaanse starters en een Zaanse amateurarcheoloog die woont in een eeuwenoud Zaans huisje waar een nieuwbouwwijk tegenaan wordt gebouwd.

Bouw Woon Leef is de hele maand november in Zaanstad Volg Bouw Woon Leef op Youtube, TwitterFacebook en LinkedIn voor updates over de ontwikkelingen in Zaanstad.