Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

In 2021 maar plek voor de helft van het aantal kwetsbare Amsterdammers

30 januari 2021, 07.00 uur · Aangepast 1 februari 2021, 14.36 uur
Door Monique Hindriks · Foto: AT5 / Luuk Koenen

De gemeente Amsterdam verwacht in 2021 slechts de helft van het aantal kwetsbare Amsterdammers een huis te kunnen geven. 'Dit is een zeer pijnlijk gegeven. Dit leidt tot overvolle azc’s en opvangvoorzieningen en problematische situaties met inwonende gezinnen', aldus het stadsbestuur.   

AT5 deed onderzoek naar de problemen met het huisvesten van kwetsbare groepen in de stad. Daaruit blijkt dat er door de krapte op de woningmarkt soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden.

De stad kampt met een forse toestroom van statushouders, een toename van dak-en thuislozen, en zijn er ook steeds meer mensen die om sociale of medische redenen snel een sociale huurwoning nodig hebben. 

Tekort van 1970 woningen

De woningbouwcorporaties, gemeente en huurderskoepels hadden afgesproken jaarlijks 1800 sociale huurwoningen toe te wijzen aan deze groepen. Maar deze 1800 woningen blijken bij lange na niet genoeg. Vooral statushouders en mensen die uitstromen uit de maatschappelijke opvang hebben veel meer woningen nodig dan dat er zijn. In totaal zijn er dit jaar 3370 urgente woningzoekers, dat maakt een tekort van 1970 woningen.

Het stadsbestuur moet daarom een keuze maken in de verdeling van de woningen. Daarom zullen de beschikbare woningen 'naar rato' verdeeld worden. Zo zijn er vanuit de maatschappelijke opvang en het begeleid wonen in 2021 zo’n 1700 mensen die een huis nodig hebben. Alleen is er maar plek voor 810 mensen. 

Te veel woningen aan medisch urgenten

Maar in 2020 kreeg de groep die die uitstroomde uit de maatschappelijke opvang of het begeleid wonen ook al te weinig woningen. Naar aanleiding van vragen van AT5 bij woonwethouder Ivens blijkt dat er vorig jaar te veel urgentiewoningen zijn vergeven aan 'sociaal medisch urgenten', wat ten koste ging van bijvoorbeeld dak- en thuislozen die een woning zochten.

Deze groep zou namelijk zo'n 970 woningen toegewezen krijgen, maar dit werden er 656. De sociaal medisch urgenten kregen juist bijna het dubbele aantal woningen dan was afgesproken. 

Quote

'Ik vind het lastig om te herhalen dat ik het niet weet wanneer er een woning voor hen komt'

Valerie Florentinus, HVO-Querido
Opvanglocatie van HVO-Querido - AT5 / Luuk Koenen

Valerie Florentinus werkt bij HVO-Querido. Ze begeleidt mensen naar een woning die dak- of thuisloos zijn, of uit opvang, detentie of een kliniek komen. 'Het is verschrikkelijk om geen woning te hebben. Je hoort er niet meer bij als je geen huis hebt. Je kan de meest normale dingen als ''ik ga naar mijn werk of ik ga naar huis' niet zeggen.' 

Ook moet je je volgens Florentinus over allerlei praktische zaken druk maken: 'Waar bewaar je je spullen? En waar douche je? Je kan even bij mensen op de bank slapen, maar dat houdt op een gegeven moment ook op.' Na jaren op straat worden de problemen volgens haar vaak ook snel erger. 'Hoe langer mensen op straat wonen hoe groter de kans dat ze verslaafd raken of met justitie in aanraking komen.'

Quote

'Als iemand eindelijk een woning heeft, gaat het opeens over de toekomst in plaats van over het verleden'

VALERIE FLORENTINUS, HVO-QUERIDO

Het is heel wisselend hoe lang het duurt voordat iemand een woning krijgt. 'Maar het kan vanaf de eerste aanmelding tot het echt krijgen van een woning wel twee jaar duren.' En die lange wachttijd omdat er zo weinig plekken zijn, dat vindt Florentinus nog het allermoeilijkste. 'Het biedt zo weinig perspectief, je wilt mensen zo graag een beetje vertrouwen geven. Ik vind het zelf soms ook lastig om te herhalen dat ik het niet weet wanneer er een woning voor hen komt'. 

'Mensen worden daar namelijk onzeker van', vertelt ze, 'ze denken: komt het allemaal wel goed?' Het is namelijk nogal wat: van de straat naar een woning. 'Daar wil je naartoe kunnen leven. Het zou veel fijner zijn als je kan zeggen wannéér iemand een woning krijgt, dat is nu vaak niet te doen.'

Maar als mensen dan een woning krijgen, is dat heel bijzonder. 'Je merkt dat mensen 'lichter' zijn, er is letterlijk iets van ze afgevallen.' Als Florentinus hen ziet, vraagt ze ook gelijk: 'Hoe is het nu met je? Hoe ziet je woning eruit? Heb je foto's?' En als iemand eindelijk een woning heeft gaat het opeens ook veel meer over de toekomst in plaats van het verleden. 'Je kan je familie eindelijk weer uitnodigen met kerst. Dat lijken kleine dingen, maar het geeft mensen hun menselijkheid terug'. 

📋 Doe mee aan het AT5-panel

Heb jij ook een mening over de stad? Via het AT5-panel kan iedere Amsterdammer meedenken over actuele kwesties. Klik hier om je aan te melden. En hier lees je meer over het AT5-panel. Deze productie is tot stand gekomen met hulp van het SvdJ