Start van hoofdcontent

Stad

nl

Amsterdam start pilot voor een uitstootvrije bouwplaats

13 mei 2021, 09.00 uur · Aangepast 14 mei 2021, 12.33 uur · Door Redactie i.s.m. Gemeente Amsterdam en Bouwinvest

De luchtkwaliteit in Amsterdam moet verbeterd worden maar daarvoor moet nog veel gebeuren. Het terugdringen van stikstofoxide- en fijnstofuitstoot door rijdend verkeer is van groot belang voor het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarnaast moet de CO2-uitstoot omlaag. Ook werktuigen op de bouwplaats zijn flinke vervuilers. De gemeente is daarom begonnen met een initiatief waarbij de bouwplaats volledig uitstootvrij moet zijn.

Wencke de Niet, adviseur luchtkwaliteit bij gemeente Amsterdam

In een kleine vier jaar moet Amsterdam haar CO2-uitstoot met 5% hebben verlaagd. In 2030 loopt dit op tot  55% en in 2050 is het doel een verlaging van 95% (in vergelijking met de uitstoot in 1990). Daarnaast wil de gemeente Amsterdam in 2030 voldoen aan de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide- en fijnstofconcentratie in de lucht. Er wordt al volop gewerkt aan oplossingen en alternatieven in de hele stad. Denk aan elektrische auto's en aardgasvrij wonen. Het bouwterrein blijf echter achter. 

Quote

"We weten dat er veel bouw- en constructiewerkzaamheden plaatsvinden in de stad. De werktuigen die daarbij gebruikt worden zorgen voor veel uitstoot en dus ook luchtvervuiling.’"

Wencke de niet - adviseur gemeente

Wencke de Niet is adviseur binnen het programma uitstootvrije mobiliteit van de gemeente Amsterdam. Zij houdt zich bezig met de transitie naar een uitstootvrije bouwplaats. "Als je kijkt naar auto's, vrachtwagens en bussen, dan zijn er milieuzones en wordt er volop gewerkt aan de laadinfrastructuur. Dat verkeer moet allemaal uitstootvrij worden. Voor de bouw ligt dat een stuk gecompliceerder omdat we niet precies weten welk materieel er wordt ingezet binnen de stad. Er zijn nog hele grote vraagstukken op dat gebied."

Het is belangrijk om verder te onderzoeken hoe we de bouw zo snel mogelijk kunnen verduurzamen legt de Niet uit. "Het is een gegeven dat er veel bouw- en constructiewerkzaamheden plaatsvinden in de stad. Dat zorgt voor heel veel uitstoot. Hier moet meer bewustwording over komen zodat de noodzaak om te verduurzamen duidelijk is."

Living Lab

Er zijn nog veel vragen rondom het thema uitstootvrije bouwplaats. Daarom is de stad een
samenwerking aangegaan met netbeheerders en de aannemerij, waarbij een jaar lang projecten worden
uitgevoerd binnen stad. Binnen deze projecten worden verschillende onderzoeksvragen rondom dit thema getest. Ook worden mogelijke problemen bij de verduurzaming van de bouw in kaart gebracht. Het uiteindelijke doel van het Living Lab is om meer kennis op te doen en te delen over wat er nodig is om de bouwplaats uitstootvrij te maken. "We moeten gaan testen en proberen en op basis daarvan oplossingen bedenken samen met de markt", aldus De Niet.

De elektrische keet

Elektrische kantineboot

Een voorbeeld van een uitstootvrij initiatief is een elektrische 'bouwkeet'. Niet alleen de werktuigen zorgen namelijk voor uitstoot, de keet heeft ook zijn aandeel. Langs verschillende grachten liggen aan de waterkant stroompunten die normaal worden gebruikt voor het Amsterdam Light Festival. "Omdat het festival alleen in de winter plaatsvindt kan de stroom de rest van de tijd de elektrische bouwkeet, in dit geval een kantineboot, draaiende houden." Hierdoor hebben de werkmannen die gebruik maken van de boot een duurzaam plekje om te pauzeren. "De mannen kunnen hier een kopje koffie drinken, omkleden, naar de de wc, dat soort dingen."

Uitstootvrije bouwplaats in 2030

Uiteindelijk is het streven: de uitstootvrije bouwplaats in 2030. Een makkelijk doel is dit zeker niet, er is nog behoorlijk wat werk voor nodig, volgens De Niet. "Uitstootvrij materieel is nog niet voldoende beschikbaar in de markt. Daarnaast moet er veel meer bewustwording komen, na worden gedacht over de inrichting van de laadinfrastructuur en worden onderzocht of tussendoelstellingen bij kunnen dragen om de transitie te versnellen."

Voor meer informatie over de Amsterdamse milieudoelen: amsterdam.nl/klimaatneutraal. 

Meer informatie over de Amsterdamse luchtkwaliteit: at5.nl/schonelucht