Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Eindelijk hulp voor laatste zandwolfsmelk: 'Amsterdam moet plantje beschermen'

7 juli 2021, 21.05 uur · Aangepast 8 juli 2021, 15.26 uur · Door Stephan Roest

De zandwolfsmelk is zeldzaam, zo zeldzaam dat er in de hoofdstad nog maar eentje in het wild groeit. De enkele overlever staat op het Stenen Hoofd aan het IJ. Waar eerder nog een tiental planten het leven lieten toen een horeca-exploitant er een strandtent overheen liet bouwen. Maar er is hoop nu de gemeente, nadat er werd gedreigd met een dwangsom, eindelijk is overgegaan op de bescherming van de plant. Ook een kolonie van broedende oeverzwaluwen op het Stenen Hoofd wordt nu beschermd.

Zandwolfsmelk en oeverzwaluwen staan op rode lijsten van bedreigde planten -en diersoorten.

De gemeente is er eerder dit jaar al op gewezen dat er verschillende exemplaren van de zeldzame plant groeiden op het Stenen Hoofd, een kaal stuk land dat uit het water steekt ter hoogte van de Graansilo aan de westkant van het Centraal Station. 

Saillant detail is dat verschillende signalen van ambtenaren en ecologen van de gemeente intern niet serieus werden genomen en niet hebben geleid tot betere bescherming.

Verdwenen

Maar de Zandwolfsmelk kreeg pas echt een klap toen een horeca-exploitant tonnen zand over de beschermde planten uitstortte en er een strandtent overheen bouwde. Daarnaast dreigden badgasten en bezoekers van het terras de oeverzwaluwen te verstoren.  

Er werden vervolgens wel maatregelen genomen, maar die waren volgens de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) en stichting Floron onvoldoende. Zij dienden bij de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) een verzoek in tot het handhaven van de Wet Natuurbescherming. 

Beschermen

De omgevingsdienst heeft  - als toezichthouder, handhaver en vergunningverlener voor de Wet natuurbescherming in opdracht van provincie Noord-Holland - een last onder dwangsom opgelegd aan betrokken partijen. Het gaat dan om de gemeente Amsterdam, horeca Paaseiland en Stichting Stenenhoofd. In deze last onder dwangsom is aangegeven dat deze partijen maatregelen moeten treffen om de zandwolfsmelk te beschermen.

Inmiddels heeft tussen alle betrokken partijen goed overleg plaats gevonden en zijn betreffende maatregelen ook al uitgevoerd, dan wel in gang gezet.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938