Start van hoofdcontent

Panel

NL
V

Praktijk sluit deuren vanwege onvoldoende huisartsen: overbelasting A'damse huisartsenzorg dreigt

13 juli 2021, 14.15 uur · Aangepast 4 september 2021, 13.07 uur · Door Nicolai Brannan

Huisartsenpraktijk Quin heeft afgelopen vrijdag en vandaag de hele dag de deuren gesloten, omdat er onvoldoende huisartsen beschikbaar zijn. 14.000 patiënten kunnen niet meer bij hun eigen praktijk terecht. Quin vermoedt meer dagen dicht te moeten deze zomer. Amsterdamse huisartsenorganisaties vrezen hierdoor voor overbelasting van de huisartsenzorg in de stad.

De problemen bij de Amsterdamse huisartsenzorg hangen al langere tijd in de lucht. Het piept en kraakt aan alle kanten bij de eerstelijnszorg. Nu zijn voor het eerst echt de gevolgen direct merkbaar voor een groot aantal patiënten in de stad.

Quin is een nieuwe grote huisartsenketen in Nederland. Het bedrijf wil de huisartsenzorg vergaand digitaliseren. In Amsterdam heeft Quin zes praktijken met 14.000 patiënten. Wie nu belt krijgt via een bandje te horen: ''Excuses vandaag zijn wij de hele dag gesloten.'' Pas na een minuut kunnen mensen op '1' drukken voor spoedgevallen. Overige patiënten - die geen spoedvraag hebben - worden verwezen naar de website van Quin.

Huisartsenzorg loopt vast

De sluiting van Quin mag met recht een nieuw dieptepunt worden genoemd, maar verrassen kan het niemand. Veel Amsterdammers zullen legio voorbeelden hebben van problemen bij hun huisarts: weken wachten op een afspraak of bij verhuizing geen nieuwe huisarts kunnen vinden, het zijn slechts enkele voorbeelden.

Eerder dit jaar beek al uit onderzoek van het AT5-panel dat de huisartsenzorg in de stad dreigt vast te lopen. Twintig procent van de praktijken in de stad had op dat moment de deuren voor nieuwe patiënten gesloten. Ook bleek er een groot tekort te zijn aan personeel en rijzen de vastgoedprijzen de pan uit. Een oplossing voor alle problemen is nog niet in zicht en dus moeten Amsterdammers rekening houden met de gevolgen.

Zorgvraag ook hoog

Quin wijst vooral naar een tekort aan huisartsen als oorzaak, maar ook is de zorgvraag erg hoog. ''Mede door de vaccinatiecampagne en het feit dat we allemaal weer meer mogen en meer buiten de deur komen. Tegelijkertijd zijn door de vakantieperiode veel huisartsen op een welverdiende vakantie en werkt er een flink aantal van hen bij de GGD om de vaccinaties te begeleiden. Dit maakt het voor ons soms moeilijk om voldoende (invallende) huisartsen te vinden om onze praktijk te bemannen.''

Spoedberaad

Vanwege de sluiting van Quin hebben andere huisartsenpraktijken, maar ook de Huisartsenposten Amsterdam (HpA) het op dit moment extra druk. De Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa), de Huisartsenkring Amsterdam/Almere (HKAA), Zilveren Kruis en de HpA hebben vorige week over de ontstane situatie spoedberaad gehouden, zo staat in een interne mail, die in handen is van AT5.

Patiënten met acute klachten worden tijdens de sluiting van Quin verwezen naar een andere huisarts of moeten naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gaan. Die laatste optie kost een patiënt wel honderden euro's, terwijl een huisartsenbezoek gedekt wordt door de basisverzekering. In de avonduren kunnen patiënten bellen met de huisartsenpost. 

Quote

''De situatie is ernstig, al onze inwoners hebben recht op huisartsenzorg wanneer dat nodig is"

HPA, HKAA EN AHA IN GEZAMELIJKE REACTIE

Druk neemt toe

''Het probleem voor de andere dagpraktijken is dat ze ingewikkelde casuïstiek/patiënten ineens op hun bord krijgen omdat ze naast hun hoge werkdruk spoed waarnemen voor de patiënten van Quin. Dat is ondoenlijk'', zeggen HpA, HKAA en AHa in een gezamelijke reactie. ''De situatie is ernstig, al onze inwoners hebben recht op huisartsenzorg wanneer dat nodig is. We maken ons vooral zorgen over de huidige plotselinge sluiting van Quin en dat dit zomaar kan gebeuren.''

Quote

''We maken ons vooral zorgen over de huidige plotselinge sluiting van Quin en dat dit zomaar kan gebeuren''

HpA, HKAA en AHa in gezamelijke reactie

De HpA, HKAA en AHa vinden dat Quin zelf met oplossingen moet komen. ''Quin heeft gehele huisartsenzorg in pakket dat is meer dan alleen spoed, dat kan niet opgevangen worden door een spoedoplossing." 

Overbelasting

De HpA vreest voor een overbelasting van de huisartsenzorg in de stad. ''Helaas worden nu ook bij ons in de avonduren veel laag urgente vragen aan huisartsen en triagisten gesteld: mag ik met vakantie, wat zijn de quarantaineregels, kan ik vandaag nog een vaccinatiebewijs krijgen, etc. Met dit soort vragen raken de telefoonlijnen verstopt. Als hier nog de overloop van inwoners uit de Quin praktijken aan toegevoegd wordt raakt de huisartsenzorg echt overbelast.''

Quin sluit niet uit deze zomer vaker de deuren te moeten sluiten. Een woordvoerder: ''Wij hopen dat er na de vakantieperiode weer meer huisartsen beschikbaar zijn en dat er helemaal geen sprake meer hoeft te zijn van tijdelijke dagsluitingen.''

Heeft u ervaringen met Quin Dokters in Amsterdam? Dan komt AT5 graag met jou in contact. Mail verslaggever Nicolai Brannan op [email protected]

📋 Doe mee aan het AT5-panel

Heb jij ook een mening over de stad? Via het AT5-panel kan iedere Amsterdammer meedenken over actuele kwesties. Klik hier om je aan te melden. En hier lees je meer over het AT5-panel. Deze productie is tot stand gekomen met hulp van het SvdJ