Start van hoofdcontent

Achtergrond

NL
V

Duizenden patiënten Quin Dokters moeten nieuwe huisarts zoeken

19 augustus 2021, 07.00 uur · Aangepast 21 augustus 2021, 11.22 uur · Door Nicolai Brannan

Quin Dokters Amsterdam heeft nog maar plek voor ruim zesduizend patiënten, terwijl er begin juli nog 13.500 stonden ingeschreven. Dat betekent dus dat duizenden Amsterdammers op zoek moeten naar een nieuwe huisarts. Al eerder deze zomer moest de huisartsenpraktijk de deuren in de stad sluiten vanwege een tekort aan personeel. 

Begin dit jaar nam Quin Dokters verschillende praktijken in de stad over. Uit interne documenten, die AT5 in het bezit heeft gekregen, blijkt dat er toen al veel problemen waren. Zo staat er: ''Quin Dokters geeft aan dat de situatie op dat moment al slechter bleek te zijn, dan zij hadden verwacht. Er waren personeelstekorten, zowel artsen als ondersteunend personeel en de dossiervoering was slecht.''

Hoe het kan dat Quin Dokters hiervan onvoldoende op de hoogte was, wil een woordvoerder van het bedrijf niet vertellen. 

Deuren dicht

Quin Dokters kwam begin juli al in het nieuws toen bleek dat de praktijk meerdere dagen de deuren moest sluiten vanwege een tekort aan huisartsen. Patiënten met acute klachten zijn tijdens de sluiting van Quin verwezen naar een andere huisarts of moesten naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis gaan. 

In de communicatie naar buiten toe wijst Quin Dokters zelf naar externe oorzaken van de problemen. Een tekort aan huisartsen en assistenten, het vaccinatieprogramma en het inhalen van uitgestelde zorg zouden debet zijn aan de crisis. Bronnen die AT5 spreekt en document wijzen ook op het feit dat veel zorgmedewerkers niet voor Quin Dokters willen werken. Dat heeft mede te maken met de negatieve publiciteit, maar ook met het zorgconcept. Quin is een nieuwe grote huisartsenketen in Nederland en wil de huisartsenzorg vergaand digitaliseren. 

Normpraktijk

Bij Quin Dokters in Amsterdam stonden begin dit jaar nog ongeveer 16.500 patiënten ingeschreven. In juli van dit jaar was het aantal al met zo'n drieduizend afgenomen. Voor de resterende patiënten was er halverwege juli nog maar één huisarts op locatie beschikbaar, aangevuld met nog een enkele huisarts op afstand voor videoconsulten, zo staat in een notitie. Volgens landelijke richtlijnen geldt voor een 'normpraktijk' zo'n 2100 ingeschreven patiënten. 

Quote

''Quin was de mening toegedaan, dat als er geen oplossing komt, hun patiënten dan overdag naar de eerste hulp moeten gaan en ‘s avonds naar de huisartsenposten''

vertrouwelijk document crisis quin dokters

Ook bleken de dit jaar overgenomen dossiers deze zomer nog niet op orde te zijn. ''Quin geeft aan de dossiers van de meest kwetsbare mensen wel als eerste aangepakt te hebben. Quin was de mening toegedaan, dat als er geen oplossing komt, hun patiënten dan overdag naar de eerste hulp moeten gaan en ‘s avonds naar de huisartsenposten'', zo staat in een notitie.

In eerste instantie wilden betrokkenen pas na de zomer over oplossingen praten, maar de problemen waren zo groot dat de verschillende zorgpartijen in de stad halsoverkop bij elkaar werden geroepen.

Patiënten overnemen

Uit een rondvraag van de Amsterdamse Huisartsen alliantie (AHa) kwam naar voren dat veel praktijkhouders in de stad bereid zijn om patiënten van Quin Dokters over te nemen. Er is zoveel animo dat zelfs de hele praktijk overgenomen zou kunnen worden. Wel plaatsten Amsterdamse huisartsen een kanttekening, zo blijkt een stuk. ''Wat ook uit deze verkenning naar voren kwam is dat huisartsen niet bereid zijn tot een tijdelijke spoed-oplossing, maar alleen tot de duurzame oplossing waarbij patiënten permanent worden overgenomen.''

In overleg met Zilveren Kruis heeft Quin Dokters besloten om de praktijk af te schalen. Inmiddels heeft Quin Dokters zelf wel opgeschaald naar drie huisartsen, een ervaren basisarts en een team die centrale video consulten kunnen voeren. Met dit aantal medewerkers kunnen zij zo'n 6.300 patiënten bedienen. De overige patiënten zullen worden overgedragen aan andere huisartsen in de stad.

In een interview met NRC zegt de directeur van Quin Dokters gisteren dat ze alle praktijken uiteindelijk willen verkopen. ''In Amsterdam hebben we al afspraken gemaakt met collega-praktijken over het overnemen van patiënten. Dan houden we zo’n 6.500 patiënten over, en willen we zorgen dat de praktijk goed loopt voor we een nieuwe partner zoeken. We willen natuurlijk geen slecht functionerende praktijk overdragen.''

Transitieperiode

Quin Dokters zegt verder in een reactie dat hun praktijken in de stad momenteel in een 'transitieperiode' zitten. Volgens het bedrijf zijn patiënten die buiten het verzorgingsgebied van Quin wonen verzocht een andere huisarts te zoeken. Het grootste deel van de patiënten wordt actief overgedragen aan collega-huisartsenpraktijken bij hen in de buurt.

''Alle patiënten op wie deze maatregelen effect hebben, zijn of worden hier schriftelijk over geïnformeerd'', aldus een woordvoerder. Het bedrijf wil aantallen niet bevestigen, maar weerspreekt ook niet dat ruim zesduizend patiënten een nieuwe huisarts moeten zoeken. ''Meer details over het aantal patiënten en huisartsen kunnen wij delen zodra de transitie is afgerond." 

Praktijk verkopen

De grootste zorgverzekeraar in de stad Zilveren Kruis zegt dat zij in juli met Quin Dokters heeft afgesproken dat de praktijk op korte termijn verder gaat inkrimpen. ''De omvang van de praktijk wordt in lijn gebracht met de beschikbare huisartsencapaciteit'', zegt een woordvoerder.

De zorgverzekeraar is van mening dat Amsterdammers die ingeschreven staan bij Quin Dokters op dit moment al kwalitatief goede zorg krijgen. ''Naast de stappen die zijn gezet om het aantal patiënten te reduceren, zijn ook de telefonische bereikbaarheid en het aantal huisartsen weer op orde.''

📋 Doe mee aan het AT5-panel

Heb jij ook een mening over de stad? Via het AT5-panel kan iedere Amsterdammer meedenken over actuele kwesties. Klik hier om je aan te melden. En hier lees je meer over het AT5-panel. Deze productie is tot stand gekomen met hulp van het SvdJ