Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

Brandweercommandant: "Niemand denkt meer dat pesten moet kunnen"

14 oktober 2021, 18.31 uur · Door Stefan Bunschoten

Brandweercommandant Tijs van Lieshout zegt dat zijn organisatie ervan doordrongen is dat pestgedrag niet hoort en gemeld moet worden. Dat zei hij tijdens een commissievergadering in de Stopera, waar gesproken werd over de zelfmoord van een brandweerman bij de kazerne aan de Marnixstraat eind 2019.  

Volgens de NRC werd de brandweerman structureel gepest. Van Lieshout benadrukte, net als burgemeester Halsema eerder in een brief deed, dat uit onderzoek is gebleken dat het pestgedrag niet de enige reden was voor de suïcide. Volgens hem heeft het incident diepe sporen getrokken in het korps. 

"Dit incident kent alleen maar verliezers, dat voelen wij ten diepste met zijn allen", zei Van Lieshout. "En de grootste verliezer is natuurlijk de weduwe met de nabestaanden, het jonge dochtertje bijvoorbeeld dat haar pappa kwijt is. Dat realiseren we ons terdege. Dat hakt er in het korps echt wel in. Dit is niet een onderwerp dat gebagatelliseerd wordt, of dat er weggekeken of dat het weggepraat wordt."

Quote

"Iedereen realiseert zich ten volle dat mensen die kwetsbaar zijn zorg en hulp verdienen"

Tijs van Lieshout, brandweercommandant

Hij zegt dat het enige positieve gevolg van het drama is  dat "niemand in het korps meer denkt dat pesten moet kunnen en dat pesten hoort bij een stoere mannen-cultuur. En dat ze niet denken dat de grens tussen pesten en plagen dun is. Iedereen realiseert zich ten volle dat mensen die kwetsbaar zijn zorg en hulp verdienen en geen collega's die daar lelijk over doen." Volgens hem gaat het "veel beter", maar is er nog wel werk aan de winkel. 

Sheher Khan  van Denk en Dennis Boutkan van de PvdA vroegen Van Lieshout en Halsema waarom de pesters in dit geval niet bestraft zijn of worden. "Met terugwerkende kracht sanctioneren, dat gaat niet", reageerde de brandweercommandant. "Er is toen echt gewoon goed gekeken. Het enige dat ik kan zeggen is dat de heer Schaap (de voorganger van Van Lieshout, red.) in zijn periode bijna twintig mensen fors heeft berispt en heeft voorgedragen voor voorwaardelijk of onvoorwaardelijk strafontslag en dat bijna al die dossiers door de rechter zijn gewogen en zijn teruggewezen."

AT5

Van Lieshout zegt desondanks graag een lijst met namen van pesters te willen krijgen. "U moet wel weten dat er  in het korps nu nog steeds mensen zijn die het niet zo nauw nemen met de afspraken die we hebben. En dat we daar een heel speciaal programma op zetten om die mensen uit te graven, zo zal ik het maar even noemen, in het volle daglicht te zetten. Die krijgen een brief en een afspraak over hoe het beter moet. En die gaan we gewoon straks volgen."

"Het onderzoek laat zien dat het pesten een van de oorzaken was", reageerde Khan. "We weten, er is gepest. We weten dat het een van de oorzaken was. Maar er wordt dus niks gedaan aan de daders. Ik kom daar gewoon niet bij."

Quote

"Natuurlijk wil men dan reconstrueren wat er is gebeurd en of dat consequenties heeft"

femke halsema, burgemeester

Volgens burgemeester Halsema is dat niet per se het geval. "De brandweercommandant zei iets anders. Namelijk, als er namen en rugnummers zijn, geeft u ze dan. Natuurlijk wil men dan reconstrueren wat er is gebeurd en of dat consequenties heeft. Er wordt alleen een winstwaarschuwing gegeven. De vorige brandweercommandant heeft hevig geprocedeerd, meerdere jaren. En dat heeft geen effect gehad."

Heb jij hulp nodig?
Heb jij vragen over zelfmoord of heb je hulp nodig? Praten of chatten kan (anoniem) via 113.nl, bel 113 of gratis met 0800-0113.