Start van hoofdcontent

Stad

nl

Akkoord tussen volkstuinverenigingen en gemeente: eigen beheerbudget en toegankelijker voor publiek

26 november 2021, 17.00 uur · Aangepast 26 november 2021, 17.24 uur · Door AT5/NH Amsterdam

De plooien tussen de gemeente en de volkstuinverenigingen lijken gladgestreken: beide partijen hebben een akkoord gesloten. De tuinen krijgen een eigen budget, worden toegankelijker voor publiek en de huurcontracten krijgen een langere looptijd.

Het akkoord is het resultaat van de gesprekken die wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke ordening) in het afgelopen jaar met vertegenwoordigers van de volkstuinen heeft gevoerd. Die stonden vorig jaar op hun achterste benen toen de gemeente bekendmaakte de huurprijzen flink te verhogen. Voor sommige tuinders leek er zelfs een verhoging van 800 procent te komen. Het leidde tot grote onrust onder de tuinierders: een petitie tegen de verhoging werd in een paar dagen tijd duizenden keren ondertekend. Na een paar dagen maakte ze echter een pas op de plaats.

Nieuwe prijzen

Die verhogingen gaan met het nieuwe akkoord wel door, maar zijn minder extreem. Voor parken met verblijfstuinen (waar overnacht mag worden) wordt straks een prijs gerekend van 95 cent per vierkante meter. Bij dagparken, waar mensen wel een huisje hebben maar niet mogen overnachten, wordt de prijs 80 cent, terwijl bij nutstuinparken (zonder huisje) een prijs van 30 cent per vierkante meter gaat gelden. De nieuwe prijzen worden geleidelijk over een periode van vijf jaar ingevoerd. De huurcontracten krijgen een looptijd van tien jaar. De meerinkomsten komen in een bijzonder eigen budget, dat de volkstuinparken zelf beheren en verdelen. 

Publiek

Onderdeel van het akkoord is dat de tuinparken ervoor moeten zorgen dat gemeenschappelijke delen voor nog meer publiek toegankelijk worden gemaakt. Zo moeten er uitnodigende entreegebieden komen en minstens één aantrekkelijke groene zone. Ook moeten de volkstuinparken zorgen voor meer aansluiting bij de buurt, moeten er activiteiten georganiseerd worden waarbij ook niet-tuinders welkom zijn en moeten andere vormen van tuinieren ook gestimuleerd worden. De biodiversiteit moet daarbij behouden blijven en waar mogelijk worden versterkt.

 

'Trots'

Van Doornick is blij dat er nu een akkoord ligt met de volkstuinparken. "Vorig jaar was er grote onrust onder de volkstuinders over de plannen van de gemeente. We hebben toen heel bewust een pas op de plaats gemaakt en we zijn sámen met de volkstuinders nieuwe plannen gaan maken. Ik ben trots dat we dit samen hebben bereikt. We zijn als gelijkwaardige partners opgetrokken en veel initiatief komt bij de volkstuinparken zelf vandaan. Die samenwerking wil ik heel graag vasthouden voor het vervolg van dit proces."

De parken gaan in 2022 aan de slag met de vernieuwingsplannen. Hoe de parken er dan uit komen te zien is nog onduidelijk. "In de praktijk zie ik al veel individuele volkstuinparken aan de slag gaan met een grotere toegankelijkheid en meer activiteiten voor buurtbewoners", aldus Van Doornick. "Ik verheug me erop dat in de komende jaren steeds meer Amsterdammers van onze unieke volkstuinparken kunnen gaan meegenieten."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938