Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor de stad?

15 december 2021, 15.38 uur · Aangepast 15 december 2021, 19.13 uur · Door AT5/NH Amsterdam

Het huren van een sociale huurwoning wordt goedkoper of juist duurder, de verhuurderheffing wordt afgeschaft en er komt 'een vorm van' huurprijsbescherming voor middenhuurwoningen.

Dat staat in het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord van de landelijke VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het gaat met name om veel veranderingen op de woningmarkt.

Verhoging sociale huur

Voor mensen met een laag inkomen gaat de sociale huur omlaag. Huurders met een hoger inkomen krijgen juist te maken met een stapsgewijze verhoging van hun huur, net zo lang tot het huurbedrag 'marktconform' is. Ook kunnen huidige huurders hun sociale huurwoning onder bepaalde voorwaarden kopen, om hen ' een start te geven op de koopmarkt'.

Vanwege de afschaffing van de verhuurderheffing komen er bindende prestatieafspraken met corporaties. "Zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. Waar nodig krijgen corporaties projectsteun. De woningcorporaties brengen deze steun met elkaar op, op basis van de waarde van hun woningbezit" 

Middeninkomens

De huurprijsbescherming van middenhuurwoningen moet ervoor zorgen dat wonen voor middeninkomens betaalbaar wordt en het rendabel blijft voor institutionele beleggers om in deze woningen te investeren. Ook wordt geprobeerd woningcorporaties te stimuleren middenhuurwoningen te bouwen door de zogeheten markttoets, die moet voorkomen dat wonincorporaties commerciële activiteiten kunnen uitvoeren, deze kabinetsperiode op te schorten. 

Raadsleden reageren verschillend op het nieuwe regeerakkoord. GroenLinks-raadslid Zeeger Ernsting zegt dat een marktconforme huur voor sociale huurders 'niet te doen' is voor veel Amsterdammers en noemt die passage beangstigend. Volgens D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig geeft het akkoord juist vertrouwen dat de wooncrisis opgelost wordt.  

Tevreden

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken) laat weten dat hij vanuit de portefeuilles financiën en economie tevreden is met wat er ligt. Volgens hem wordt er enorm geïnvesteerd in de economie, werkgelegenheid, duurzaamheid en circulariteit.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938