Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Aandacht voor huiselijk geweld tijdens Pride: "Transgenderpersonen worden in veel opzichten gemarginaliseerd"

20 juli 2022, 10.15 uur · Aangepast 20 juli 2022, 16.04 uur · Door AT5 Producties

Pride Amsterdam staat dit jaar in het teken van "My Gender, My Pride". Hierbij wordt ook aandacht besteed aan huiselijk geweld. In het AT5-programma Amsterdam Informeert vertelt Alejandra Ortiz hoe zij als transgenderpersoon veel te maken heeft gehad met huiselijk geweld. ''Op school, in de kerk, het dorp en later met partners'', Alejandra heeft heel wat geweld moeten doorstaan.

AT5

Transgenderpersonen worden vaak het slachtoffer van huiselijk geweld. Het kan gaan om psychisch, fysiek of seksueel geweld. Uit onderzoek van Transgender Netwerk Nederland blijkt dat 42 procent van de ondervraagde volwassen transgenders te maken heeft gehad met huiselijk geweld.

Alejandra Ortiz verhuisde zeven jaar geleden vanuit Mexico naar Nederland. In Mexico werd ze niet geaccepteerd, ook niet door haar familie. ''Ik heb te maken gehad met huiselijk geweld toen ik bij mijn familie woonde omdat ik anders was. Ik was een vrouwelijke jongen.'' Het geweld kwam niet alleen thuis voor maar ook op haar school, in de kerk, in het dorp en later met partners. "Ik had twee partners die extreem gewelddadig tegen me waren. Met een partner gebeurde het in Mexico en met de ander hier in Nederland." 

Huiselijk geweld tegen transgenderpersonen is volgens Alejandra een maatschappelijk vraagstuk. "Transgenderpersonen worden in veel opzichten gemarginaliseerd als het gaat om toegang tot onderwijs of het krijgen van een baan. En er is veel schaamte rond het partner of familielid zijn van een transgenderpersoon.'' En dat is volgens Alejandra de reden waarom transgenderpersonen geweld, marginalisering, uitsluiting en depressie ervaren. 

Alejandra Ortiz

Volgens Alejandra zijn transgenderpersonen over het algemeen al gewend aan pijn. "Dus wanneer partners gewelddadig worden voelt het echt alsof het de norm is. Daarom zoeken veel transgenderpersonen die in gewelddadige situaties met partners verkeren geen hulp of houden ze gewoon hun mond."

Quote

''Mensen kunnen helpen door transgenderpersonen te behandelen zoals ze ieder ander zouden behandelen''

alejandra ortiz

Om iets te doen tegen huiselijk geweld heeft Alejandra een boodschap voor iedereen. "Mensen kunnen helpen door transgenderpersonen te behandelen zoals ze ieder ander zouden behandelen. Door respectvol te zijn, door geen vragen te stellen over oude namen of geslachtsdelen en door een brug van vertrouwen te creëren." Volgens Alejandra  zal een transgenderpersoon zich dan zich comfortabel genoeg kunnen voelen om zich open te stellen.

Quote

"Geen vragen stellen over oude namen of geslachtsdelen"

ALEJANDRA ORTIZ

Pride

Ook tijdens de Pride, die op zaterdag 30 juli begint, zal dit jaar worden stilgestaan bij huiselijk geweld.  BeyonG Veldkamp is ambassadeur van Pride en vertelt hoe huiselijk geweld onder de aandacht wordt gebracht. ''Je hebt bijvoorbeeld Pride Park met allemaal rainbowmarkets met informatie over hoe mensen bijvoorbeeld hulp kunnen krijgen. Op die manier weten mensen dat ze niet alleen zijn en dat ze hulp kunnen krijgen", aldus BeyonG.

Kijk voor meer informatie over huiselijk geweld op amsterdam.nl/veiligthuis

En kijk hier voor meer informatie over Pride Amsterdam 2022

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam.