Start van hoofdcontent

Stad

NL
V

Rattenoverlast in Amsterdam: wat kun je zelf doen?

8 augustus 2022, 12.00 uur · Aangepast 9 augustus 2022, 15.35 uur · Door AT5 Producties

Waar de mens is, is de rat. Ook in Amsterdam. Er zijn echter verschillende plekken in de stad waar de overlast enorm is. De gemeente pakt deze plekken aan. In Amsterdam Informeert  vertelt Dave de Jonge (Dierplaagbeheersing GGD), wat Amsterdammers zelf kunnen doen om rattenoverlast tegen te gaan. 

AT5

Quote

"Ratten kunnen gevaarlijk zijn omdat ze ziektes bij zich kunnen dragen"

dave de jonge, dierplaagbeheersing GGD

Eén van de eerste maatregelen die Dave de Jonge, teamleider Dierplaagbeheersing GGD, noemt is het opruimen van je afval. "Bewoners hebben een belangrijke rol als het gaat om afval. Ratten zijn gek op afval, dus zorg ervoor dat je bijvoorbeeld een volle vuilniszak niet naast een volle vuilcontainer zet. Wacht totdat hij geleegd is of doe het in een andere container."

Andere oplossingen zijn volgens de Jonge het dichtmaken van openingen in je woning. Denk aan onder andere buitenmuren, kapotte luchtroosters, en defecte regenwaterafvoer. Ook een opgeruimde en schone tuin en balkon helpen tegen overlast. Snoei struiken vooral aan de onderkant en langs gevels, zodat het groen ook goed schoon te houden is. Ratten hebben dan geen plek om te schuilen of een nest te maken.

Naast de overlast die ze veroorzaken zijn ratten ook niet bevorderlijk voor de volksgezondheid. "Ratten kunnen gevaarlijk zijn omdat ze ziektes bij zich kunnen dragen, bijvoorbeeld in hun ontlasting. Dus voorkom dat je daarmee in aanraking komt."

Een Amsterdamse rat

Voerverbod Amsterdam

Sinds vorig jaar april is het verboden om dieren in Amsterdam te voeren, er staat ook een boete op van 70 euro. De Jonge erkent dat voeren van dieren één van de oorzaken is van het rattenprobleem. "We zien heel veel ratten waar gevoerd wordt. We krijgen dus heel veel meldingen waar mensen brood aan de eendjes voeren."

In het Oosterpark worden nog regelmatig dieren gevoerd. Toch wordt het voerverbod door de meeste mensen als positief ervaren. "Het is helemaal niet goed voor de beestjes. Er wordt veel te veel gevoerd en daardoor krijg je veel ongedierte. Dus dat moest verboden zijn", zegt een voorbijganger. 

Een vrouw die haar dagelijkse pauzewandeling door het park houdt , is het ook eens met het voerverbod."Het klinkt een beetje sneu natuurlijk, maar er komt zoveel ongedierte op af dat ik het wel een goed idee vind." Veel mensen hebben het idee dat het goed is voor dieren om wat extra eten te krijgen tijdens de winter. De Jonge verzekert dat dit niet het geval is. "De natuur kan heel goed voor zichzelf zorgen, dus je hoeft echt niet te voeren om de  eendjes of de vogeltjes te helpen." 

Quote

"De natuur kan heel goed voor zichzelf zorgen"

DAVE DE JONGE, DIERPLAAGBEHEERSING

Rattenoverlast 

Overlast van ratten of andere plaagdieren in de openbare ruimte of rond woningen kunnen Amsterdammers melden bij de gemeente. "De gemeente is verantwoordelijk voor het controleren van de situaties, dus wij letten bijvoorbeeld op als er overlast wordt gemeld. Dan komen we inspecteren en advies geven over hoe we de overlast weg kunnen nemen", maakt de Jonge duidelijk. 

Kijk hier voor meer informatie over dierplagen 

Meldingen over dierplagen kunnen worden doorgegeven via meldingen.amsterdam.nl 

Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Amsterdam