Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Raadsvragen na uitstel openbaarmaking informatie over wethouder Rijxman

16 augustus 2022, 11.54 uur · Door AT5

JA21 gaat raadsvragen stellen over de afhandeling van een informatieverzoek over D66-wethouder Shula Rijxman. Volgens HP/De Tijd heeft het stadsbestuur, waar Rijxman onderdeel van uitmaakt, de afhandeling van het informatieverzoek uitgesteld vanwege de 'politieke gevoeligheid'.

Via een beroep op de Wet open overheid (Woo) deed journalist Ton F. van Dijk van HP/De Tijd een verzoek aan de gemeente Amsterdam om informatie over Rijxman binnen de wettelijke termijn van zes weken te verstrekken. Het komt vaker voor dat die termijn niet wordt gehaald, maar in dit geval is volgens het opinieblad openlijk toegegeven dat de informatie niet op tijd is verstrekt omdat deze te precair is.

Een ambtenaar van het Stedelijk Team Openbaarheid, dat bij de gemeente belast is met de afhandeling van Wet open overheid, heeft schriftelijk aan HP/De Tijd laten weten dat het stadsbestuur in een vergadering op 12 juli heeft besloten de afhandeling van het Woo-verzoek aan te houden. Daarmee handelt het stadsbestuur in strijd met de wet.

"Zorgvuldigheid staat voorop"

Volgens de ambtenaar is de informatie niet tijdig verstrekt vanwege de 'politieke gevoeligheid' van de gevraagde documenten. Iets wat later in een officiële reactie door een woordvoerder van het stadsbestuur werd weersproken. Het niet tijdig verstrekken van de informatie zou volgens de woordvoerder te maken hebben met het zomerreces. "Het gaat niet zo zeer om politieke gevoeligheid, maar de zorgvuldigheid staat voorop", aldus de officiële lezing.

Locoburgemeester Rutger Groot Wassink liet daarop desgevraagd aan het opinieblad weten dat de gemeente ernaar streeft om de wettelijke termijnen van Wob/Woo-verzoeken te halen. "Gezien de korte tijd voor het zomerreces heeft nog niet iedereen die betrokken is bij het Woo-verzoek kunnen kijken naar de stukken."

Raadsvragen en debat

JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga is kritisch op de gang van zaken en meldt dat haar partij raadsvragen en een debat na het zomerreces indient over de kwestie. In juni werd duidelijk dat Rijxman in haar tijd als bestuursvoorzitter van de NPO mogelijk in strijd handelde met de interne gedragsregels voor NPO-bestuurders, omdat zij een privérelatie had met secretaris-generaal Marjan Hammersma en die niet had gemeld. Een D66-raadslid benaderde vervolgens journalist Ton F. van Dijk om het woord te voeren over de kwestie.

Kort daarop diende JA21 een spoeddebat in over de gang van zaken, maar dat ging op 22 juni niet door omdat het onderwerp door een meerderheid van de raad niet spoedeisend genoeg werd geacht. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938