Start van hoofdcontent

Politiek

NL
V

Handhavers krijgen nieuwe auto's, tarieven parkeergarages waarschijnlijk omhoog

22 september 2022, 16.48 uur · Aangepast 22 september 2022, 18.03 uur
Door AT5 · Foto: AT5 / Luuk Koenen

De begroting van 2023 telt ruim 400 pagina's. Vanochtend werd het document gepresenteerd.  Hieronder de meest opvallende punten. 

De gemeente krijgt in totaal 5,9 miljard euro binnen. Dat geld is zo verdeeld. Het meeste komt van de uitkering van het Rijk, het zogenoemde Gemeentefonds:

Inkomsten in 2023 in miljoenen. - Gemeente Amsterdam

Het geld wordt zo uitgegeven:

Uitgaven in 2023 in miljoenen. - Gemeente Amsterdam

Een groot deel van de inhoud van de begroting komt overeen met de inhoud van het eind mei gepresenteerde coalitieakkoord. De steunpakketten voor minima, het mkb en maatschappelijke organisaties zijn nieuw.

Zo wordt de inkomensgrens voor de groep die gebruik mag maken van minimaregelingen verruimd van 120 naar 130 procent van het sociaal minimum. Dat kost circa 5 miljoen euro, met uitzondering van de uitvoeringskosten.

De gemeente houdt vast aan de bouw van 7500 nieuwe woningen per jaar en de formule 40-40-20 moet daarbij overeind blijven. Het gaat dan om 40 procent sociale huur, 40 procent middensegment en 20 procent vrije sector. 

In het coalitieakkoord stond al dat er vanaf 2024 op nog meer plekken betaald moet worden om te parkeren. Naast buurten in Zuidoost en Nieuw-West gaat het mogelijk ook om 'één of enkele' buurten in Noord. Wat anders is dan het coalitieakkoord, is dat er nu onderzoek wordt gedaan naar een aanpassing van de parkeertarieven in gemeentelijke parkeergarages. In het coalitieakkoord stond nog dat er gekeken werd of de gemeentelijke garages verkocht konden worden.

Nieuwe boten

De gemeente trekt een miljoen euro uit om volgend jaar nieuwe auto's aan te schaffen voor handhavers en toezichthouders. Daarnaast worden er voor 0,6 miljoen euro twee nieuwe boten voor handhaving aangeschaft.

De gemeente investeert 400 miljoen euro in 'mobiliteit / openbare ruimte'. "Het overgrote deel hiervan zetten we in voor de noodzakelijke vervanging van infrastructuur die aan het einde van zijn levensduur is", schrijft de gemeente. Niet vervangen zou veelal kunnen leiden tot gevaarlijke situaties of verminderde bereikbaarheid. Het gaat om de volgende uitgaven:

  • Bruggen & kademuren (57 miljoen euro). 
  • Project Oranje Loper; vervanging van acht bruggen plus herinrichting Raadhuisstraat en Rozengracht (68 miljoen euro).
  • Renovatie wegtunnels (44 miljoen euro), met name afronding Piet Heintunnel, voorbereiding Arena- en IJtunnel en (voorbereiding) vervanging / vernieuwing verkeerscentrale.
  • Vervangingsprogramma’s overige ‘assets’ (71 miljoen euro), waarbij de grootste investeringsbedragen naar verhardingen en openbare verlichting gaan.
  • Vervangingsinvesteringen Waternet (72 miljoen euro) voor drinkwater en rioleringen
  • Vervanging afvalcontainers (12 miljoen euro)

Bij het project Oranje Loper is vertraging ontstaan, ook zijn de kosten veel hoger dan vooraf verwacht. Ook de planning van het werk aan bruggen en kades moest flink veranderd worden.

Het aantal toeristen is na de coronacrisis sneller gegroeid dan de gemeente verwacht had. Dat betekent dus ook dat er meer toeristenbelasting binnen komt. De gemeente hield in het coalitieakkoord nog rekening met een stijging van 12,5 miljoen euro in 2025 en 22,5 miljoen euro in 2026. In de begroting is de stijging in 2025 hetzelfde, maar in 2025 gaat het om 25 miljoen euro. 

Later dit jaar komt er overigens een 'breed pakket aan maatregelen' als het gaat om het toerisme. Eerder werd het verhogen van de toeristenbelasting genoemd als optie om het aantal toeristen minder snel te laten groeien. Mocht die belasting inderdaad verhoogd worden, dan heeft dat ook gevolgen voor de inkomsten van de gemeente. 

De gemeente investeert volgend jaar ongeveer 1.013 miljoen. Dat bedrag is zo verdeeld: 

Investeringen in 2023 in miljoenen. - Gemeente Amsterdam

Een aantal na 2023 geplande investeringen zal geschrapt of uitgesteld worden vanwege de financiële situatie van de gemeente. Het project Sprong over het IJ (meerdere bruggen en een voetgangerstunnel van en naar Noord) zou mogelijk zo'n project kunnen zijn. Andere projecten zijn het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp en het sluiten van de metroring tussen Isolatorweg.

"Voor de bijdragen aan het grootste deel van deze projecten zijn nog geen voorzieningen opgenomen in de investeringsruimte en dit leidt tot keuzes in het investeringsportfolio voor de (midden)lange termijn", schrijft de gemeente. "De daadwerkelijke wijze waarop de gemeente haar bijdrage vorm geeft is nader uit te werken." 

De volledige begroting is hier te vinden. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938