Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Oppositie gemeenteraad: windmolens niet ten koste van woningen Haven-stad

18 oktober 2022, 11.55 uur · Door AT5

De VVD, JA21 en het CDA hebben raadsvragen ingediend aan het college over de komst van windmolens in in het gebied Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein. Het deel van de oppositie dat goed is voor 8 van de 45 zetels wil niet dat de komst van de windmolens ten koste gaat van de geplande woningen in het nieuwe stadsdeel Haven-stad. 

AT5 / Luuk Koenen

Vorige week schreef wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) dat het aantal nog te bouwen woningen van Haven-stad lager uitvalt als er windmolens op het Cornelis Douwesterrein komen. Pels schetste duidelijk dat de windmolens 'onder een aantal voorwaarden haalbaar zijn'. 

Wel komt daarbij kijken dat er nog een aantal 'aandachtspunten' zijn, zoals Pels het zelf beschreef. Zo is er meer slagschaduw, de schaduw van de wieken, dan eerder door experts is geadviseerd en levert het (laagfrequent) geluid mogelijk hinder op. Wel benadrukte Pels dat er 'geen onaanvaardbare gezondheidsrisico's' mogen ontstaan en dat de natuur niet te veel mag worden belast. 

Woningen en woongenot gaan voor

Als de komst van de windmolens ten koste gaat van het aantal woningen dat gebouwd kan worden in het nieuwe stadsdeel, dan vinden de drie oppositie partijen dat de windturbines op een tweede plaats moeten komen te staan. Voor hen is het bouwen van nieuwe woningen de 'hoogste prioriteit' en moet ook het woongenot van omwonenden niet lijden onder de komst van de windmolens. 

De drie partijen stellen daarom vragen of het college deze kwestie hetzelfde ziet. Ook willen zij weten hoeveel woningen er minder kunnen worden gebouwd en op welke afstand de woningen van de windmolens komen te staan als de turbines worden geplaatst. 

Vragen aan het college namens VVD, JA21 en CDA

1. Is het college het met vragenstellers eens dat in tijden van enorme woningnood, het bouwen
van nieuwe woningen de hoogste prioriteit moet hebben?
2. Hoeveel woningen kunnen er minder worden gebouwd na plaatsing van de windturbines en
welke afwegingen moeten daarin volgens het college worden gemaakt? Op welke afstand van
woningen zouden deze windturbines dan komen te staan?
3. Is het college het met vragenstellers eens dat de gezondheid en het woongenot van
omwonenden niet mogen lijden onder de plaatsing van windturbines?
4. Mocht blijken dat de plaatsing van windturbines leidt tot minder woningbouw, of verminderd
woongenot van omwonenden zoals bedoeld bij vraag 1 en 2, is de gemeente Amsterdam dan
bereid af te zien van de plaatsing van windturbines op deze locatie?
5. Zo ja, de gemeente heeft op 30 juni 2020 een initiatief overeenkomst bereikt met Amsterdam
Wind over de plaatsing van windturbines. Welke mogelijkheden biedt deze overeenkomst om af
te zien van plaatsing en wat zijn daarvan de financiële consequenties?
6. Zo nee, welke gevolgen zal het plaatsen van windturbines op de aangegeven locaties hebben
voor de doelstelling van dit college om de woningnood te lijf te gaan? 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938