Start van hoofdcontent

Stad

nl

CBS: bijna 900.000 mensen willen verhuizen, maar kunnen geen woning vinden

23 november 2022, 08.29 uur · Door AT5

Het aantal mensen dat in Nederland wil verhuizen, maar geen woning kan vinden is de laatste jaren meer dan verdubbeld. Vorig jaar gaven bijna 900.000 mensen aan te willen verhuizen, ten opzichte van 400.000 mensen in 2015.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een nieuwe analyse van het WoonOnderzoek Nederland (WoON), een driejaarlijkse enquête die het CBS samen doet met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Vooral jongeren die bij hun ouders wonen (13 procent) en alleenwonenden onder de veertig (12 procent) gaven aan wel te willen, maar niet te kunnen verhuizen. In de enquête, waaraan afgelopen jaar 47 duizend mensen meededen, is volwassenen onder andere gevraagd of zij binnen twee jaar willen verhuizen.

In 2021 zei 11 procent beslist te willen verhuizen, 23 procent wilde misschien verhuizen. Deze percentages zijn sinds 2012 vrij stabiel. De groep die wel wil verhuizen, maar niets kan vinden verdubbelde ruim. In 2015 gaf bijna 3 procent van de respondenten dat antwoord, in 2021 ruim 6 procent. Dat komt neer op een toename van bijna 400.000 mensen in 2015 tot bijna 900.000 in 2021.

Stellige verhuiswens

Met name mensen die geen koopwoning bezitten hebben, koesteren een stellige verhuiswens. Dit geldt het sterkst voor alleenstaanden en samenwoners jonger dan veertig, maar ook voor stellen met kinderen en alleenstaande ouders. Mensen ouder dan veertig jaar willen minder vaak verhuizen en bij hen is het verschil tussen degenen met en zonder koopwoning ook wat kleiner.

In Noord-Holland en Utrecht gaven jongeren het vaakst aan uit huis te willen, maar niets te kunnen vinden. In Drenthe, Overijssel en Limburg werd dat het minst vaak gezegd. Hierbij is overigens niet bekend naar welke regio de thuiswonende kinderen zouden willen verhuizen.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938