Start van hoofdcontent

Politiek

nl

Nieuwe elektriciteitsstations vergroten mogelijk kans op leukemie bij omwonenden

17 december 2022, 14.25 uur · Aangepast 18 december 2022, 10.36 uur · Door AT5

Door de komst of renovatie van negen elektriciteitsstations in de stad zullen er woningen in een elektromagnetisch veld komen te liggen, dat bij langdurige blootstelling mogelijk de kans op leukemie vergroot. Bij het elektriciteitsstation op Uilenburg gaat dit om zo'n twintig woningen. Ook al is die kans volgens de gemeente heel erg klein, willen ze samen met experts van de GGD in gesprek met bewoners van woningen die binnen die zone gaan vallen.

Dat schrijven wethouders Zita Pels (Duurzaamheid), Reinier van Dantzig (Woningbouw en Stedelijke Ontwikkeling) en Shula Rijxman (Zorg) in een brief aan de gemeenteraad. 

Uit onderzoek van netbeheerder Liander en de gemeente bleek eerder dat de vraag naar elektriciteit in de stad in 2050 drie tot vierenhalf keer hoger zal zijn dan nu. Om aan die vraag te voldoen mikt de gemeente erop voor 2035 29 nieuwe elektriciteitsstations te hebben gebouwd, twaalf bestaande stations worden uitgebreid.

Leukemie bij kinderen

Maar nu er op negen locaties bewoners mogelijk langdurig zullen worden blootgesteld aan een elektromagnetisch veld met een sterkte die hoger is dan 0,4 microtesla. In 2018 bevestigde de Gezondheidsraad dat er aanwijzingen zijn dat langdurige blootstelling aan een magneetveld van die sterkte de kans op leukemie bij kinderen vergroot. In 2022 volgde bovendien de conclusie dat dit mogelijk ook geldt voor volwassenen

De negen locaties waarom het gaat zijn: Noord Papaverweg, Hoogte Kadijk, Vliegenbos, Rhijnspoor, Schipluidenlaan, Slotermeer, Marnixstraat, Bijlmer Oost 1 en Uilenburg. Op die laatste locatie zal als eerst worden begonnen met werkzaamheden, vermoedelijk in het tweede kwartaal van 2024. Dat gaat dan eerst om een tijdelijk elektriciteitsstation, in 2027 wordt dat vervangen door een nieuw, permanent station.

Onderstation Marnixstraat - AT5 / Luuk Koenen

Zorgen bij bewoners

"De verwachting is dat bij elektriciteitsstation Uilenburg optimalisatie van het elektriciteitsstation niet voldoende zal zijn om te voorkomen dat enkele woningen (circa 20) zich binnen het jaargemiddelde magneetveld met een sterkte van 0,4 microtesla bevinden", is te lezen in de brief.

Het tijdelijke elektriciteitsstation zal er nog niet voor zorgen dat er woningen binnen de advieszone van 25 meter komen te liggen. Bij het permanente station is dat wel het geval. Het gaat in eerste instantie om circa dertig woningen, na optimalisatie van het station zal het dus om circa twintig woningen gaan, verwacht de gemeente. 

Honderd omwonenden boden op 4 november al een petitie aan de gemeenteraad aan. Hun grootste zorgen betreffen deze gezondheidsrisico's. "Het college heeft begrip voor deze zorgen", is te lezen in de brief van de wethouders. "Niemand wil kinderen onnodig blootstellen aan gezondheidsrisico’s ten gevolge van elektromagnetische velden. Zelfs al zijn deze risico’s in dit geval zeer klein, en is er tot op heden nooit een oorzakelijk verband aangetoond."

Verhuisregeling

De gemeente zegt samen met experts van de GGD vanaf begin 2023 in gesprek te gaan met bewoners van woningen die binnen de advieszone komen te liggen. "In dit gesprek zoeken we naar maatwerkoplossingen", aldus de wethouders in de brief. "Hierbij kan gedacht worden aan aanpassingen in de woning. Toch kan het gebeuren dat bewoners de gezondheidsrisico's, ook na het toepassen van maatwerkoplossingen, onaanvaardbaar vinden. In dat geval wordt de bewoner een verhuisregeling aangeboden."

Ondanks de mogelijke gezondheidsklachten staat de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk volgens de wethouders niet ter discussie. Dit vanwege de eerdergenoemde groeiende vermogensvraag. In sommige delen van de stad knelt het nu al behoorlijk. "Dit maakt uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk extra urgent", staat in de brief.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938