Start van hoofdcontent

Stad

nl

'Directeur instituut vrouwengeschiedenis en emancipatie ontslagen wegens grensoverschrijdend gedrag'

30 december 2022, 09.50 uur · Door AT5

Kaouthar Darmoni is ontslagen als directeur van Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. Dat schrijft de Volkskrant. Ze zou zich in haar functie op verschillende vlakken hebben misdragen, waaronder het vertonen van grensoverschrijdend gedrag. Darmoni was sinds 2019 directeur van de instelling. 

Het gebouw van Atria aan de Vijzelstraat - Joris van Kesteren

Zo zou blijken uit een extern onderzoek naar Darmoni, waarvan de conclusies in handen zijn van de Volkskrant. Uit het onderzoek komt naar voren dat Darmoni zich meermaals schuldig zou hebben gemaakt aan '(seksueel) grensoverschrijdend en intimiderend gedrag' tegenover ondergeschikten binnen het instituut dat zich sinds 1935 sterk maakt voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen. 

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat Darmoni de uitkomst van een medewerkerstevredenheidsonderzoek heeft gemanipuleerd. Zo zouden de 'noodkreten', die vanuit bijna de helft van het personeel waren geuit, uit de resultaten hebben gehouden, waardoor ze ook verborgen waren voor de raad van toezicht (RvT). Naar aanleiding van het onderzoek heeft de RvT begin december besloten om het contract van Darmoni te vernietigen. 

In bh of string op de werkvloer

De Volkskrant sprak met drie oud-medewerkers van Atria, zij gaven aan dat Darmoni meermaals 'in haar bh of haar string' op de werkvloer heeft gestaan. Ook zou zij personeelsleden ongevraagd op het achterhoofd kussen en begon ze de wekelijkse vergadering met buikdansen, waar het personeel aan mee moest doen.

Volgens de oud-werknemers heerste er een 'angstcultuur' onder Darmoni. Zo zouden personeelsleden die kritiek uitten op haar koers of leidinggeven zijn weggepest of aan de kant zijn gezet. Uit gesprekken die de krant hield met de oud-medewerkers kwam naar voren dat de ondernemingsraad in 2020 al aan de bel trok over het gedrag van Darmoni. Daarnaast vertrokken in 2020 en 2021 in totaal 34 werknemers, dat terwijl Atria maar een personeelsbestand van zo'n 33 mensen heeft. 

RvT 'betreurt' de situatie

De raad van toezicht liet in een mail aan het personeel weten dat zij 'het betreuren dat de onveilige werksituatie zo lang heeft kunnen voortduren'. "Hoewel ook de RvT vele maanden en zelfs van meet af aan door mevrouw Darmoni om de tuin werd geleid, betreurt de RvT dat het toezichtsysteem meerdere malen niet goed heeft gefunctioneerd." De raad van toezicht liet ook aan de krant weten dat er voorafgaand aan het onderzoek een mediationtraject in gang was gezet, maar dat dat traject door Darmoni zelf zou zijn afgebroken. 

Darmoni zelf reageert tegen de Volkskrant dat ze haar ontslag bij de rechter zal aanvechten. De gronden voor haar gedwongen vertrek noemt ze 'onjuist' en een 'samenraapsel van verzinsels'.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938