Start van hoofdcontent

Stad

nl

Gemeente wil meer camera's in havengebied om invoer cocaïne tegen te gaan

5 januari 2023, 16.24 uur · Aangepast 6 januari 2023, 12.15 uur · Door Quirien Euwe

Het college van burgemeester en wethouders wil onder meer camera's inzetten om de invoer en doorvoer van cocaïne via de haven tegen te gaan.   

Dat schrijft burgemeester Halsema in een brief aan de gemeenteraad. De brief is een antwoord op raadsvragen van Claire Martens (VVD) over drugssmokkel via de Amsterdamse haven.

"Er is een aantal signalen dat duidt op een toenemende rol van onze haven als logistiek knooppunt in de invoer en doorvoer van cocaïne", aldus de burgemeester. "Hoewel de concrete signalen relatief gezien nog beperkt zijn, is er wel sprake van een toename van het aantal drugsvondsten." Zo werd er in juli nog ruim 1100 kilo cocaïne gevonden in een container in het Westelijk Havengebied.

Vraag om meer wijkagenten

De toename van het aantal drugsvondsten is een trend die al een aantal jaar zichtbaar is, maar volgens de burgemeester is de precieze omvang van de drugscriminaliteit in het havengebied moeilijk in te schatten. Dit omdat de meeste activiteiten buiten beeld blijven. "We willen meer concrete signalen genereren en deze bundelen en analyseren om op basis daarvan effectievere interventies uit te voeren."

De VVD pleit onder meer voor een toename van het aantal wijkagenten in de haven. Op dit moment is er één wijkagent actief in het Westelijk Havengebied, twee in Sloterdijk en één in de Houthavens. "Wijkagenten vervullen een belangrijke rol in de contacten met bewoners en bedrijven, maar weerspiegelen niet de totale inzet van politie en opsporingsdiensten in het gebied. Er is geen uitbreiding van het aantal wijkagenten voorzien", schrijft Halsema. 

Vier miljoen euro 

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de havens in het Noordzeekanaalgebied inmiddels aangewezen als havens waarin geïnvesteerd moet worden om drugssmokkel tegen te gaan. Tot en met 2025 zal hier vier miljoen euro naartoe gaan. "De uitbreiding van toezicht door middel van camera’s in het havengebied is een van de actielijnen van de gezamenlijke mainportaanpak Noordzeekanaalgebied", aldus de burgemeester. Onduidelijk is wanneer deze uitbreiding gerealiseerd gaat worden.

Onder meer de douane, de politie en de Koninklijke Marechaussee zijn betrokken bij deze zogenoemde 'mainportaanpak'. Ook wordt er samengewerkt met het meerdere bedrijven in de haven om drugscriminaliteit sneller te signaleren en tegen te gaan. Zo worden er aan medewerkers van bedrijven trainingen en voorlichtingen aangeboden. "Ook wordt met de bedrijven gekeken hoe het contact met de instanties als politie, en douane en de afwikkeling van meldingen verbeterd kan worden", aldus Halsema.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938