Start van hoofdcontent

Stad

nl

Kritiek ombudsman op inval Zuidoost

20 augustus 2009, 12.42 uur · Aangepast 21 augustus 2009, 13.08 uur

De grootscheepse politie-inval tijdens een Afrikaans feest in café Het Vervolg in Zuidoost in juni 2007 was een te zwaar middel.

Dit concludeert de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer in een rapport naar aanleiding van klachten van de belangenorganisatie All Included. Volgens hem stond de inval in geen verhouding tot het doel, namelijk het aanhouden van mensen die illegaal in Nederland verbleven en zich bezighielden met internetfraude.

De politie viel het Grand Café Het Vervolg binnen in de nacht van 15 op 16 juni 2007 tijdens een Afrikaans feest. Bij de actie, die zo'n vier uur in beslag nam, waren ongeveer tachtig politieambtenaren betrokken. De verwachting was dat men mensen zou treffen, die illegaal in Nederland verbleven en zich bezighielden met criminele activiteiten zoals internetfraude. Van de ongeveer 220 bezoekers bleken 35 mensen illegaal te zijn. Zij zijn Nederland uitgezet. Er is uiteindelijk niemand strafrechtelijk vervolgd voor internetfraude.

Volgens de ombudsman stond de politie-inval in geen verhouding tot de gevolgen voor de café-bezoekers. De komst van tientallen agenten verstoorde hun feest en mensen werden enige tijd opgesloten in het café. De controle op illegaliteit had bijvoorbeeld ook bij de uitgang van het café kunnen gebeuren, aldus de ombudsman. Mede door de grootschaligheid van de aanpak had de actie in het Grand Café vooral een groot afschrikeffect. Brenninkmeijer acht het ongewenst als de Vreemdelingenwet op deze manier wordt gebruikt.

Stigmatiserend

In de flyers die de politie tijdens de inval aan de cafébezoekers heeft uitgedeeld,  stond het café beschreven als een verzamelplaats voor mensen die illegaal in Nederland zijn en die zich met criminaliteit bezighouden. In het persbericht dat de politie heeft uitgebracht stond dat de actie was gericht op illegale West-Afrikanen die zich bezighielden met criminaliteit. Volgens de ombudsman heeft de politie met deze uitingen in Nederland verblijvende West-Afrikanen onnodig gestigmatiseerd.

De uitvoering van de actie is volgens Brenninkmeijer wel behoorlijk verlopen. Bij de inval is meteen informatie uitgedeeld aan de bezoekers. Mensen die geen identiteitspapieren bij zich hadden, kregen de gelegenheid om familie of vrienden te bellen. Het transport voor mensen die zijn opgehouden voor verhoor was goed geregeld. Er waren op tijd advocaten aanwezig voor mensen die in het detentiecentrum moesten verblijven.