Start van hoofdcontent

Stad

nl

Vanaf 1 januari geen mobieltjes meer in de klas

4 juli 2023, 16.10 uur · Door AT5

Veel scholen in de stad hebben al beleid en doen er dus iets aan, maar tijdens de les appen, TikTok-filmpjes kijken of even snel Snapchatten is over een half jaar echt verleden tijd. Dat volgt uit een dringend advies van het ministerie van Onderwijs en de onderwijssector aan scholen. Op dit moment komt er nog geen wettelijk verbod voor het gebruik van mobieltjes onder lestijd. 

Minister Dijkgraaf heeft samen met de onderwijssector in een richtlijn afgesproken dat niet alleen de telefoons uit de klas verbannen moeten worden, maar ook de tablets en smartwatches. Mobieltjes mogen alleen gebruikt worden als die noodzakelijk zijn voor de inhoud van de les. 

Eigen invulling van scholen

Uit een rondgang van AT5 van afgelopen februari bleek dat veel middelbare scholen in de stad al maatregelen hebben genomen om het telefoongebruik tijdens de les tegen te gaan. Scholen werken met telefoonzakken of bakken waar de mobieltjes aan het begin van de les in moeten. Het ging toen in ieder geval om het Vossius Gymnasium, het Fons Vitae Lyceum, de Open Schoolgemeenschap Bijlmer, het Gerrit van der Veen College, het Berlage Lyceum, het Amsterdams Lyceum en het Cygnus Gymnasium.  

Op het Luzac-Lyceum in Zuid zijn de mobieltjes sinds februari al uit het klaslokaal verbannen. Daar moeten de telefoons tijdens de lesuren in de kluisjes liggen. De landelijke richtlijn laat scholen vrij om samen met leraren, ouders en leerlingen regels af te spreken over het gebruik van de mobiel onder lestijd. "Zodat iedereen van de school precies weet wat wel en niet mag", aldus het ministerie. Scholen kunnen er ook voor kiezen dat mobieltjes op school überhaupt niet meer toegestaan zijn. 

Leerlingen die afhankelijk zijn van hun telefoon door bijvoorbeeld een medische reden of vanwege een beperking, mogen wel hun telefoon gebruiken. Voor het speciaal onderwijs komt het ministerie met aangepaste afspraken.

Wettelijk verbod niet uitgesloten

Volgens het ministerie is het belangrijk dat de mobieltjes uit de klas verdwijnen, 'omdat ze afleiden en ervoor zorgen dat leerlingen slechter presteren'.

Na de zomervakantie is het de bedoeling dat leraren samen met de ouders en leerlingen gaan kijken hoe de maatregel er op hun school uit gaat zien. Aan het eind van volgend schooljaar wordt geëvalueerd of de richtlijn ook het gewenste effect heeft gehad. Mocht dit niet zo zijn, dan is een wettelijk verbod van de mobieltjes in de klas niet uitgesloten.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938