Cordaan gaat mogelijke fraude onderzoeken

Zorgaanbieder Cordaan stelt een onderzoek in naar mogelijke fraude met zorgdeclaraties die de instelling bij het rijk heeft ingediend.

Dat zei een woordvoerder van Cordaan zaterdag naar aanleiding van berichtgeving hierover in Het Parool. Personeel van Cordaan zegt in Het Parool dat er gesjoemeld wordt met declaraties bij de zorginstelling. Clienten die wegens ziekt of vakantie lang afwezig waren bij een dagbestedingscentrum van Cordaan werden toch als aanwezig genoteerd op de presentielijst. Daardoor ontving Cordaan toch een vergoeding voor hen uit de AWBZ-pot, waar bijzondere ziektekosten van worden betaald. Medewerkers van Cordaan hebben documenten aan Het Parool overgedragen waaruit dit blijkt. Een medewerker heeft verklaard dat hij opdracht kreeg van zijn meerdere om meer mensen als 'aanwezig' op te schrijven dan er daadwerkelijk waren.

Hoeveel geld ten onrechte is gedeclareerd is niet duidelijk. Bestuursvoorzitter Eelco Damen zegt niet op de hoogte te zijn van de praktijken, maar heeft aangekondigd de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Hij zegt dat de genoemde opdrachten tot fraude in ieder geval niet van de raad van bestuur of van de directeur dagbesteding komen.

In het dagbestedingcentrum zit het personeel geregeld met 24 clienten per begeleider terwijl maximaal 8 toegestaan is. Daardoor krijgen de verstandelijk gehandicapten te weinig aandacht, wat in sommige gevallen al geleid heeft tot gevaarlijke situaties en doorgedraaide cliënten. Behalve de onderbezetting is het er onhygienisch en te warm en maakt het personeel onbetaalde overuren om bijvoorbeeld de administratie te kunnen doen. Medewerkers van het dagbestedingscentrum, die anoniem willen blijven, zeggen dat zij collega's kennen die vanwege hun kritiek ontslagen zijn. Bestuursvoorzitter Eelco Damen zegt 'nooit signalen te hebben ontvangen over personeelstekort of slechte omstandigheden'.