Start van hoofdcontent

Metropool

nl

Daklozen lopen vast in het zorgsysteem: "Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd"

27 mei 2024, 07.00 uur · Aangepast 28 mei 2024, 15.59 uur
Door Sam Goutbeek & Nienke Teunissen · Foto: AT5

Het aantal dak- en thuislozen in Amsterdam is volgens de Regenboog Groep de afgelopen jaren toegenomen tot 17.000. En die daklozen lopen steeds vaker vast in het Nederlandse zorgsysteem. Dat merkt ook Steffie Jansen, straatarts en medisch manager van Stichting Kruispost. "Leer artsen dat deze doelgroep er ook is en recht heeft op zorg." 

Bram Jacobs leeft op straat. Na omzwervingen door het hele land komt Jacobs afgelopen november naar Amsterdam. De Limburger is door oplichting dakloos geworden. En zonder vast verblijfsadres heeft hij ook geen verzekering meer. "Die kan ik ook niet betalen van de 66 euro; de verzekering kost 135 euro", vertelt Jacobs. Met zijn hond Jutta, die hij uit het asiel heeft gehaald, loopt hij rond op straat en slaapt hij in de struiken, zelfs als het vriest.

Twee jaar geleden raakte Jacobs gewond aan zijn been. Omdat het in het najaar buiten koud en nat is geweest, is die wond gaan ontsteken. Eerder werd hij daaraan al geopereerd, maar daarbij ging iets mis en nu heeft hij opnieuw een operatie nodig. Een chirurg waarschuwde Jacobs zelfs dat de situatie levensbedreigend werd, als hij hem niet snel zou opereren. Maar juist dat proces verliep stroef en duurde erg lang. 

Quote

"Zonder operatie wordt het levensbedreigend. Dan moet mijn been er af, of ik kom te overlijden"

Bram Jacobs

Jacobs had zich eerder al gemeld bij de Kruispost, de huisartsenpost voor onverzekerden, op de Oudezijds Voorburgwal. Maar omdat zijn situatie complexere behandeling vraagt dan wat de Kruispost kan bieden, wordt Jacobs doorverwezen naar het ziekenhuis. Zonder zorgverzekering en zonder verblijfplaats is daar vooral de zorg: waar kan meneer Jacobs revalideren na de operatie? Omdat verschillende opvangplekken ook geen revalidatieplek kunnen bieden, wordt de noodzakelijke operatie toch weer vooruit geschoven. 

Zorgfabriek

Jacobs raakt gefrustreerd, want hij voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd en niet genoeg gezien. "Zonder operatie wordt het levensbedreigend. Dan moet mijn been er af, of ik kom te overlijden", aldus Jacobs.

Steffie Jansen aan het werk op de Kruispost - AT5

Het verhaal van Bram Jacobs staat niet op zichzelf. Het kastje naar de muur is iets wat straatarts Jansen van de Kruispost herkent. En dat komt omdat artsen niet weten hoe het werkt, als iemand geen verzekering heeft en dus afwijkt van de norm.

"In die fabriek en tussen de radertjes zie je wat er gebeurt. Een arts zegt: ik wil wel, maar weet niet hoe het werkt, dus ga maar naar de financiële balie om het te vragen. En daar zeggen ze: de arts was niet duidelijk dat dit noodzakelijke zorg is, dus ga maar terug om het te vragen." Bovendien merken Steffie Jansen en haar collega's een toename van het aantal patiënten: "We zien bijna een kwart meer mensen ten opzichte van vorig jaar." 

Multiproblematiek

AT5 benaderde verschillende zorgkoepels, verenigingen, federaties en de gemeente Amsterdam om dit vraagstuk voor te leggen. Veel organisaties geven aan dat er sprake is van ‘multiproblematiek’; naast de zorgvraag kampen dak- en thuislozen en onverzekerden met meer uitdagingen. De meeste instellingen herkennen zich in de complexiteit van het vraagstuk en geven aan dat er niet één oplossing bestaat.

Quote

"Leer de medisch specialisten, leer de artsen in opleiding hoe ze hiermee om moeten gaan en dat deze doelgroep er ook is"

Steffie Jansen - Kruispost

De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSEH) reageert: "In principe werkt het zorgsysteem, maar zorgverleners denken onvoldoende na over het feit dat hun patiënt dakloos is. Het is onwil en dat klinkt wat naar. Vaak wordt de onverzekerde status als smoes gebruikt om de patiënt niet te helpen."

Oproep

Uit de reacties blijkt dat richtlijnen uiteenlopen en dat organisaties geen of heel verschillende protocollen volgen, wanneer die te maken krijgen met zorg voor dak- en thuislozen of ongedocumenteerden. Steffie Jansen van de Kruispost: "Er moet iemand tussen komen die zegt: ik ken de regels, zij hebben recht op zorg en dit gaan we regelen. Zeker in de grote steden, waar veel onverzekerden en daklozen zijn." 

Bram Jacobs - AT5

Jansen doet ook een oproep aan de opleiding geneeskunde en de hele medische wereld: "Zorg ervoor dat je studenten zich van dergelijke situaties bewust zijn. Leer de medisch specialisten, leer de artsen in opleiding hoe ze hiermee om moeten gaan en dat deze doelgroep er ook is."

Toch weer op straat

Bram Jacobs wordt daags na het gesprek met AT5 geopereerd aan zijn been. Die operatie verloopt succesvol en daarna begint Jacobs' herstel in het ziekenhuis. Na een paar dagen krijgt hij een plek toegewezen in een nachtopvang, waar hij ongeveer een maand kan revalideren. Maar nu is toch gebeurd waar Jacobs al bang voor was. Terwijl hij nog maanden langer moet revalideren, is hij opnieuw op straat terechtgekomen.

Zoals gezegd staat het verhaal van Jacobs niet op zichzelf. Het is een voorbeeld van een groter, complexer en uitdagend vraagstuk. Steffie Jansen hoopt dat dit vraagstuk meer aandacht zal krijgen en dat haar oproep aan de medische opleidingen wordt gehoord, zodat daklozen niet meer zullen vastlopen in het systeem: "Ik hoop gewoon dat we ernaartoe kunnen dat mensen juist bij zorgverleners die oordelen en schaamte kunnen laten gaan en júist bij zorgverleners gezien worden en krijgen waar ze recht op hebben."

  • OLVG: "Op de spoedeisende hulp (SEH) bestaan geen alternatieve protocollen voor daklozen of onverzekerden. Ziekenhuizen hebben een zorgplicht, ongeacht iemands afkomst, woonplaats, verzekering enz. Een behandelaar moet altijd samen met patiënt naar een passende behandeling zoeken. Uiteraard bestaan er uitdagingen met daklozen in Amsterdam, maar ook dan wordt er gekeken naar haalbaarheid en mogelijkheden. Die moeten er zijn, ook al is dit soms lastig. 
  • UMC: "Wij herkennen ons in het beeld dat het plaatsen van deze groep lastig is. Het gaat hier om ingewikkelde vragen die passen bij de hoofdstedelijke problematiek. Vaak is niet duidelijk waar ze [dak- en thuislozen, red.] ‘wonen’ en of ze verzekerd zijn. Een adres is vaak ook nodig voor vervolgzorg, en op een reguliere herstelplek kom je vaak niet. Soms heeft dat tot gevolg dat iemand hier weken in een ziekenhuisbed ligt. Exacte cijfers zijn bij ons niet bekend."
  • HVO-Querido: "De basiszorg, ofwel de acute opname is goed geregeld. Echter, wanneer er sprake is van opname in een ziekenhuis en iemand na een paar dagen te goed is voor een ziekenhuis, komen dakloze mensen zonder vaste woonplek en ongedocumenteerde mensen vaak terecht bij ons op T6 – onder andere winteropvang - en Plantage Muidergracht. Ze moeten echter revalideren en daarvoor zijn te weinig plekken. Op dit moment is er stedelijk een groeiend tekort aan opvangplekken voor oudere ongedocumenteerden en daklozen. Meer ziekenboegplekken zoals De Aak van HVO en Majoor Bosshardburgh van het Leger des Heils kunnen een oplossing bieden. Daarnaast is het voor bovengenoemde mensen ook niet makkelijk gebruik te maken van huisartsenzorg. Het tekort aan huisartsen draagt daar zeker aan bij. We werken wel goed samen met zowel de Kruispost als Dr Valckenier van de GGD. Iedereen heeft recht op zorg."

  • Gemeente Amsterdam: "Medische zorg aan iemand geven die geen vaste woon- en verblijfplaats heeft is lastig. De gemeente is bezig om de keten rondom somatische zorg voor dakloze mensen in kaart te brengen en oplossingen te bedenken voor de knelpunten die nu door verschillende partijen in de keten ervaren worden. Er is geen universeel protocol. Het is wel zo dat de straatdokters een handreiking hebben gemaakt voor de zorg aan dakloze mensen. Maar het blijft lokaal maatwerk."
  • Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen (NVSEH): "Wat je vaak ziet - zorgbreed - is dat elke zorgaanbieder andere financieringsstromen heeft. Er worden wel steeds meer afspraken over gemaakt, zoals het integraal zorgakkoord, om de schuttingen tussen aanbieders weg te nemen. Daarnaast zijn de richtlijnen vrij duidelijk: je mag geen zorg weigeren en bij het CAK kun als aanbieder gemaakte kosten declareren. In principe werkt het zorgsysteem, maar zorgverleners denken onvoldoende na over het feit dat hun patiënt dakloos is. Het is onwil en dat klinkt wat naar. Vaak wordt de onverzekerde status als smoes gebruikt om de patiënt niet te helpen."

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938