Start van hoofdcontent

Woningmarkt

nl

Gemeente wil woonregels veranderen, Amsterdammer kan vanaf maandag inspreken

31 mei 2024, 16.54 uur · Door AT5

De gemeente is van plan een flink aantal woonregels in de stad aan te passen. Zo moet het onder meer makkelijker worden voor Amsterdammers om een huizenruil te doen voor vakanties en worden de regels voor woningdelen versoepeld. De bedoeling is dat de nieuwe regels vanaf het nieuwe jaar gaan gelden. Bewoners krijgen vanaf maandag tot en met 15 juli tijd om een reactie door te geven op de voorstellen.

AT5

Ook moet het makkelijker worden voor Amsterdammers om iemand voor langere tijd op hun huis te laten passen, bijvoorbeeld als zij zelf weg zijn vanwege een stage of een studie.

De gemeente wil voor Amsterdammers met een koopwoning of een particuliere huurwoning dat dit maximaal 1 keer per jaar kan voor een periode van 3 tot 6 maanden. Voor huurwoningen van corporaties zou de versoepeling één keer in de vijf jaar zijn. 

Huizenruil en vergunningplicht 

Verder wil de gemeente dat huizenruil zonder dat daarvoor iets wordt teruggevraagd voor toeristische doeleinden gemakkelijker wordt. Dat zou betekenen dat Amsterdammers geen vergunning of registratienummer aan hoeven te vragen bij de gemeente. Ook vervallen de andere regels rond vakantieverhuur. Wanneer een bewoner wel geld of punten uitwisselt met de tijdelijke huurder, valt de huizenruil wel onder de regels van vakantieverhuur.

Daarnaast wil de gemeente toetsen of huishoudens met een middeninkomen passend gaan wonen: in een middeldure huurwoning. Daar vallen woningen met een huurprijs van 879,66 euro tot en met 1.165,81 euro onder. Met de zogenaamde huisvestigingsvergunning kan gecontroleerd worden of het huishouden dat in de middeldure huurwoning gaat wonen ook echt een middeninkomen heeft.

Huisvestigingsvergunning in het kort:

Met de Wet betaalbare huur gaat er een maximale huur gelden voor middeldure huurwoningen, met een huurprijs van €879,66 tot en met €1.165,81 (prijspeil 2024). Het college wil dat deze woningen verhuurd worden aan huishoudens met een middeninkomen. Daarom wil het college voor middeldure huurwoningen een huisvestingsvergunning invoeren. Met een huisvestingsvergunning toetst het college of daadwerkelijk een huishouden met een middeninkomen in de middeldure huurwoning gaat wonen.

Een middeninkomen is een inkomen tot €75.362 per jaar voor eenpersoonshuishoudens en tot €82.921 per jaar voor meerpersoonshuishoudens.

Woningdelers 

Voor Amsterdammers die een woning willen delen, verandert er ook het een en ander. De versoepelingen zouden er namelijk voor moeten zorgen dat het makkelijk wordt om een woning met anderen te delen. Op deze manier worden er meer woonplaatsen in de stad gecreëerd.

In het kort wil de gemeente drempels voor inwoning en hospitaverhuur verlagen. Bij deze vorm van wonen deelt de hoofdbewoner zijn huis met een ander huishouden. Hiervoor is dan geen vergunning nodig. Op dit moment geldt de regel dat een bewoner voor een periode van twee jaar op één plek moet wonen, voordat deze iemand in de woning mag laten inwonen. De nieuwe regel zou dit termijn verkorten naar één jaar.

Quote

"Een alleenstaande kan ook per direct inwoning verlenen aan een getrouwd stel, dus zonder een termijn af te hoeven wachten"

Gemeente Amsterdam

Deze regel van één jaar in een woning wonen, voordat je deze mag delen met een ander huishouden, valt voor getrouwde stellen en stellen met een geregistreerd partnerschap volledig weg. "Zij hoeven helemaal niet te wachten voordat zij iemand mogen laten inwonen. En omgekeerd is er voordeel: een alleenstaande kan ook per direct inwoning verlenen aan een getrouwd stel, dus zonder een termijn af te hoeven wachten", stelt de gemeente. 

Daarnaast wil de gemeente inwoning van twee huishoudens toestaan als het gaat om familie tot en met de vierde graad of voor mantelzorg. Op dit moment is namelijk maximaal één inwonend huishouden toegestaan. 

Voor woningdelers komt er tot slot een versoepeling in het omzetten van een woning naar drie onzelfstandige woningen. Op deze manier kunnen meer personen een woning delen. Het aantal aanvragen zal met 2 procent omhoog gaan: per wijk komen er gemiddeld 55 extra vergunningen beschikbaar en in de hele stad ongeveer 6.000.

Inspraak

Amsterdammers krijgen dus tot en met 15 juli tijd de tijd om hun mening te geven over de voorstellen. Vervolgens worden de reacties op de inspraak opgenomen in een nota van beantwoording. Hier krijgt de indiener dan ook bericht van.

"De eventuele gewijzigde voorstellen en de nota van beantwoording gaan daarna naar de gemeenteraad, die vervolgens een definitief besluit neemt. Per 1 januari 2025 zal de nieuwe huisvestigingsverordening dan gelden", aldus een woordvoerder van de gemeente.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938