Start van hoofdcontent

Stad

nl

Gemeente werkt aan inhaalslag om daling in zwemdiploma's tegen te gaan

28 juni 2024, 16.15 uur · Door AT5

Het aantal Amsterdamse kinderen dat een zwemdiploma heeft gehaald is gedaald. Vooral de verschillen tussen de stadsdelen zijn erg groot. Wethouder Sofyan Mbarki (Sport en Bewegen) introduceert daarom in een brief aan de gemeenteraad nieuwe maatregelen die ervoor moeten zorgen dat meer kinderen een zwemdiploma halen. 

AT5

De wethouder wil dat bereiken door het programma schoolzwemmen aan te passen. Dankzij dit programma biedt de gemeente schoolzwemmen aan en krijgen kinderen in huishoudens met een laag inkomen een zwemarrangement aangeboden. 

Maar door onder andere tijdsdruk en lerarentekort meldt een deel van de scholen zich af voor schoolzwemmen. En om 'allerlei redenen' blijkt niet iedereen in staat om zelf zwemles te regelen. Het aangepaste beleid gaat zich daarom in het vervolg specifiek richten op scholen met relatief veel kinderen zonder zwemdiploma, het speciaal onderwijs en nieuwkomersklassen. 

Meer B-diploma's

Om ervoor te zorgen dat er überhaupt meer zwemdiploma's behaald worden, en dan in het bijzonder het B-diploma, zijn er twee acties opgezet. De eerste heeft te maken met het vangnet binnen het programma schoolzwemmen. Zo kunnen oudere kinderen die het schoolzwemmen hebben moeten missen alsnog op kosten van de gemeente hun zwemdiploma A halen. Dit wordt ook uitgebreid tot het B-diploma. 

Bovendien wordt vanaf het aankomende schooljaar ook extra lessen aangeboden voor kinderen met een beperking, zodat ook meer kwetsbare kinderen buiten het reguliere schoolzwemmen om zwemles kunnen krijgen.

Daarnaast loopt er sinds het begin van dit schooljaar op vier scholen een pilot om nieuwe organisatievormen van het schoolzwemmen te ontwikkelen. Hiermee wordt onderzocht hoe scholen weer enthousiast kunnen worden gemaakt voor het schoolzwemmen en hoe kinderen uit huishoudens in een kwetsbare positie niet te veel onderwijstijd kwijt zijn, is het idee. Deze pilot wordt bewust gehouden in stadsdelen Noord en Zuidoost, omdat daar relatief veel kinderen zijn die geen zwemdiploma hebben.

Grote verschillen 

Door de coronapandemie daalde het aantal leerlingen in groep acht met een A-diploma. Door de sluiting van de zwembaden konden kinderen niet op zwemles en lag alles stil. Bij de diplomameting in 2020 had 95,2 procent van de achtstegroepers een A-diploma en in 2023 was dit nog maar 92,3 procent. 

Ook zijn de verschillen binnen de stad groot. Gebieden waar gezinnen met een laag inkomen wonen is het diplomabezit naar verhouding lager, met als uitschieter Zuidoost. Bij de meting in 2023 had in dat stadsdeel 85,6% van de kinderen in groep acht een A-diploma. Ter vergelijking: in stadsdeel Centrum was dit 98,6 procent.

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938