Start van hoofdcontent

Zuidoost

nl

Bewoners Kelbergen zijn gebrek aan actie aan verloederde carports zat: "Er gebeurt niks"

5 juli 2024, 07.00 uur · Aangepast 5 juli 2024, 10.04 uur · Door Jimmy Miltenburg

Al zeker twee jaar zit er betonrot in de carports boven de parkeerplaatsen in Kelbergen, Zuidoost. Bewoners zien het graag gerenoveerd worden, maar een plan van aanpak van corporatie Eigen Haard blijft naar hun wens al te lang uit. 

AT5

Het is, zo geeft Eigen Haard aan, een ingewikkeld project. De wijk bestaat voor zo'n tachtig procent uit huurwoningen, de rest is koop. Alle betrokken partijen moeten het eens worden over de financiering en de manier waarop er wordt gewerkt aan de toekomst van de carports. Bewoners willen naar eigen zeggen graag een oplossing. "Sinds twee jaar staan er van die mooie staanders onder om ons te beschermen dat het niet instort", geeft bewoner Letty Lechner aan. "Maar verder gebeurt er niks."

'Geen voortgang'

Ook de bewonersbelangenvereniging maakt zich al jaren hard voor een structurele oplossing. "Het staat iedere keer op onze agenda als we vergaderen", aldus Nel Wiersma van de belangenvereniging. "We hebben een paar keer per jaar als bewonersvereniging overleg met Eigen Haard en dan staat het ook iedere keer op de agenda. Dat wordt dan genotuleerd en nou ja, er is geen voortgang."

Eigen Haard laat weten het vervelend te vinden dat de aanpak van de carports zo lang duurt. De woordvoerder geeft aan: "We moeten met alle betrokken partijen tot een plan komen voor de toekomst van de carports en hoe we dit met elkaar financieren. We willen graag binnen een paar maanden gezamenlijk een besluit nemen over de aanpak van de carports zodat we aan de slag kunnen."

AT5

Voor kopers, waar Letty Lechner er één van is, wordt het wellicht een dure renovatie. "Willen jullie laten slopen dan kost dat, zeiden ze destijds, 3000 euro", vertelt ze. Een renovatie zal rond de 10.000 euro kosten. Veel geld, waarvan verschillende kopers zeggen dat niet te kunnen betalen. Er is namelijk niet voor gespaard, dus dat maakt een dergelijke grote uitgave onhaalbaar voor sommigen. Daarnaast vinden ze sloop ook geen optie, want uiteindelijk is er met de koop voor hun woning ook voor de carport betaald. 

Beschermd stadsgezicht

Daarnaast is ook de gemeente mogelijk geen voorstander van sloop, want zij oriënteren zich in Zuidoost op gebieden die moeten behoren tot het beschermd stadsgezicht. Mogelijk worden de carports van Kelbergen daaraan toegevoegd, al laat een woordvoerder van de gemeente weten dat er "op dit moment geen richtlijnen in het kader van beschermd stadsgezicht zijn die herstelwerkzaamheden belemmeren."

Toch hebben de bewoners het gevoel dat de betonrot ondertussen erger wordt, parkeren lastig is door de stutconstructie en ze ondertussen weinig horen over mogelijke plannen voor renovatie. "Al met al, de huurders en de kopers zitten met de problemen", aldus Nel Wiersma. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938