Start van hoofdcontent

Stad

nl

Waterschap druk bezig met inhaalslag op belastingen: al ruim 200 miljoen opgelegd

10 juli 2024, 15.30 uur · Door Bas Velzel

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is druk bezig met het opleggen en innen van de waterschapsbelastingen van de afgelopen jaren. Al zo'n 300 miljoen euro is dit jaar al opgehaald of opgelegd van nog openstaande aanslagen. Vanwege problemen met een nieuw ict-systeem konden er jaren geen belastingaanslagen worden verstuurd. 

AT5 / Luuk Koenen

Eens per jaar betalen Amsterdammers de zogenoemde waterschapsbelasting. Met die belasting wordt betaald voor het watersysteem, de waterwegen, de zuivering van het rioolwater en betaal je voor oppervlaktewaterverontreiniging. 

Zo kan het Waterschap haar taken - zorgen voor veilige dijken, genoeg en schoon water in rivieren, vaarten en sloten én het schoonmaken van rioolwater - betalen via de waterschapsbelasting. Maar met het in gebruik nemen van een nieuw ict-systeem in 2020 bij Waternet, die de belasting int voor het Waterschap, ging het fout met het versturen van de aanslagen. 

Half miljard

In 2022 werd er al enigszins begonnen met het inhalen van de belastingaanslagen, maar pas in 2023 werden vrijwel alle aanslagen voor 2021 verstuurd. Het Waterschap liet begin dit jaar weten dat het de bedoeling was dat er dit jaar nog ruim 500 miljoen euro aan aanslagen moesten worden opgelegd, voor de drie belastingjaren 2022, 2023 en 2024. 

En van dat half miljard heeft het Waterschap nu al zo'n 130 miljoen euro geïnd en voor 225 miljoen euro opgelegd. Daarmee is 88 procent van de aanslagen uit 2022 opgelegd en is dat voor afgelopen jaar 75 procent. Vanaf augustus begint het Waterschap met het versturen van de aanslagen voor het huidig jaar, dat gaat dan om een bedrag van ruim 300 miljoen euro. 

Veel rekeningen op de mat

Sommige inwoners van de regio kregen begin dit jaar een oude aanslag op de mat, anderen zelfs voor twee jaar een rekening die ze nog moesten betalen. Aangezien iedereen de aanslag voor dit jaar nog moet krijgen, kan dat oplopen tot drie rekeningen op de mat. Een behoorlijk kostenplaatje is het dan.

Het Waterschap liet eerder weten het te 'begrijpen' dat bewoners het heel vervelend vinden. "We bieden hiervoor onze excuses aan. Als inwoners of bedrijven in de betalingsproblemen komen, zijn er betalingsregelingen mogelijk. Daarbij proberen we zoveel mogelijk te zoeken naar een passende oplossing", aldus de woordvoerder. "Daarnaast hebben we als Waterschap gekozen voor het voeren van het meest ruimhartige kwijtscheldingsbeleid dat binnen de wetgeving mogelijk is." Het Waterschap laat weten dat daar flink gebruik van wordt gemaakt. 

💬 Whatsapp ons!
Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0651190938