Start van hoofdcontent

Bouw Woon Leef

nl

Stadsnatuur in Opmars

Natuur en de stad, het lijken tegenpolen. Toch is er overal groen in onze stad te vinden. Parken, geveltuintjes, bermen, bloemen en in de vele dieren om ons heen. De stad telt meer dan 10.000 soorten planten en dieren. 

Wat is het belang van natuur in onze stad? Wat kan de gemeente en ontwikkelaars doen en wat kunnen we zelf doen? En hoe ziet de toekomst van groen in de stad eruit?